back Return to this vector's summary.
ID  PUCHSNEO  preliminary; circular DNA; INV; 5073 BP.
XX
AC  X01803;
XX
DT  07-NOV-1985 (Rel. 1, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  Drosophila/E.coli plasmid vector pUChsneo - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Drosophila melanogaster (fruit fly)
OC  Eukaryota; Animalia; Metazoa; Arthropoda; Uniramia; Insecta;
OC  Pterygota; Neoptera; Holometabola; Diptera; Brachycera;
OC  Cyclorrhapha; Schizophora; Drosophiloidea; Drosophilidae.
XX
RN  [1]
RP  1-5073
RC  cosP from p6.1 & pUC8 & pcos4EMBL & Carnegie 1
RC  Ca4hsneo from Carnegie 4 & hsp70-neo
RC  cosPneo from cosP & Ca4hsneo
RC  pUChsneo from pUC8 & hsp70-neo
RA  Steller H., Pirrotta V.;
RT  "A transposable P vector that confers selectable G418 resistance
RT  to Drosophila larvae";
RL  EMBO J. 4:167-171(1985).
XX
RN  [2]
RC  pUChsneo from pUC8 & hsp70-neo
RA  Pirrotta V.;
RT  ;
RL  Unpublished (1986).
XX
RN  [3]
RC  ppi25wc from ppi25
RA  Rubin G.;
RT  ;
RL  Unpublished (1985).
XX
RN  [4]
RC  pG13 from pBR322 & Drosophila hsp70 gene
RC  from pBH1
RC  from pB8
RA  Ingolia T.D., Craig E.A., McCarthy B.J.;
RT  "Sequence of three copies of the gene for the major Drosophila
RT  heat shock induced protein and their flanking regions";
RL  Cell 21:669-679(1980).
XX
CC  NM (pUChsneo)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP ()
CC  HO (D.melanogaster larvae)(Drosophila)
CC  CP ()
CC  FN (transposable element)
CC  SE ()
CC  PA (pUC8)(hsp70-neo)
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. Drosophila
FT          -> p6.1
FT          1. pUC8 NarI 2665bp 426..426
FT          2. p6.1 SalI-XmnI 538bp, +538 5' P element
FT          BAL31 nuclease:
FT          -> plasmid 3200bp
FT          1. Tn5 BglII-BamHI 1541bp 1516..3057,
FT          \ neo gene coding region only
FT          2. hsp70-neo gene XbaI-XmnI 456bp, promoter/leader
FT          BamHI linker 6bp ggatcc:
FT          -> fragment 1630
FT          1. fragment BamHI-SmaI 175bp, 3' end neo
FT          \ pSV2-neo 1599..1774/complement
FT          -> fragment2 175bp
FT          1. pUC8 SalI 2665bp 247..247
FT          2. p6.1 XhoI-SalI, 3' P element
FT          :BAL31 nuclease
FT          -> plasmid2
FT          1. Carnegie 1 3616bp
FT          2. plasmid
FT          -> plasmid3
FT          1. pBR322 PvuII 4361bp 2069..2069
FT          2. lambda ?-PvuII 1000bp ?..leftend..212, 2 cos
FT          3. lambda ?-PvuII 1000bp ?..leftend..212, 2 cos
FT          -> pcos4EMBL 6300bp [2 tandem cos with PvuII between]
FT          1. plasmid2 BamHI-SalI, 3' P element
FT          2. pcos4EMBL PvuI-SalI 4700bp, lambda cos/ori/5' amp
FT          3. plasmid3 PvuI-BamHI 1500bp, amp/5' P/MCS
FT          -> pUChsneo 5073bp"
FT  transposon   1..542
FT          /note="TRN Drosophila P element fragment"
FT  repeat_unit   1..31
FT          /note="RPT inverted repeat"
FT  misc_feature  543..3208
FT          /note="from pUC8"
FT  misc_binding  705..740
FT          /note="MCS"
FT  promoter    3221..3672
FT          /note="PRO Drosophila heat shock protein 70 (hsp70)
FT          gene"
FT  CDS       3676..4678
FT          /note="ANT E. coli neomycin phosphotransferase gene
FT          (NPT), neomycin resistance gene (neo)"
FT  transposon   4685..5073
FT          /note="TRN Drosophila P element fragment"
FT  repeat_unit   5044..5073
FT          /note="RPT inverted repeat"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
XX
SQ  Sequence 5073 BP; 1317 A; 1222 C; 1287 G; 1247 T; 0 other;
   catgatgaaa taacataagg tggtcccgtc gaaagccgaa gcttaccgaa gtatacactt
   aaattcagtg cacgtttgct tgttgagagg aaaggttgtg tgcggacgaa tttttttttg
   aaaacattaa cccttacgtg gaataaaaaa aaatgaaata ttgcaaattt tgctgcaaag
   ctgtgactgg agtaaaatta attcacgtgc cgaagtgtgc tattaagaga aaattgtggg
   agcagagcct tgggtgcagc cttggtgaaa actcccaaat ttgtgatacc cactttaatg
   attcgcagtg gaaggctgca cctgcaaaag gtcagacatt taaaaggagg cgactcaacg
   cagatgccgt acctagtaaa gtgatagagc ctgaaccaga aaagataaaa gaaggctata
   ccagtgggag tacacaaaca gagtaagttt gaatagtaaa aaaaatcatt tatgtaaaca
   ataacgtgac tgtgcgttag gtcctgttca ttgtttaatg aaaataagag cttgagggaa
   aacgccattc gccattcagg ctacgcaact gttgggaagg gcgatcggtg cgggcctctt
   cgctattacg ccagctggcg aaggggggat gtgctgcaag gcgattaagt tgggtaacgc
   cagggttttc ccagtcagta cgttgtaaaa cgacggccag tgccaagctt ggctgcaggt
   cgacggatcc ccgggaattc gtaatcatgg tcatagctgt ttcctgtgtg aaattgttat
   ccgctcacaa ttccacacaa catacgagcc ggaagcataa agtgtaaagc ctggggtgcc
   taatgagtga ggtaactcac attaattgcg ttgcgctcac tgcccgcttt ccagtcggga
   aacctgtcgt gccagctgga ttaatgaatc ggccaacgcg cggggagagg cggtttgcgt
   attgggcgct cttccgcttc ctcgctcact gactcgctgc gctcggtcgt tcggctgcgg
   cgagcggtat cagctcactc aaaggcggta atacggttat ccacagaatc aggggataac
   gcaggaaaga acatgtgagc aaaaggccag caaaaggcca ggaaccgtaa aaaggccgcg
   ttgctggcgt ttttccatag gctccgcccc cctgacgagc atcacaaaaa tcgacgctca
   agtcagaggt ggcgaaaccc gacaggacta taaagatacc aggcgtttcc ccctggaagc
   tccctcgtgc gctctcctgt tccgaccctg ccgcttaccg gatacctgtc cgcctttctc
   ccttcgggaa gcgtggcgct ttctcaatgc tcacgctgta ggtatctcag ttcggtgtag
   gtcgttcgct ccaagctggg ctgtgtgcac gaaccccccg ttcagcccga ccgctgcgcc
   ttatccggta actatcgtct tgagtccaac ccggtaagac acgacttatc gccactggca
   gcagccactg gtaacaggat tagcagagcg aggtatgtag gcggtgctac agagttcttg
   aagtggtggc ctaactacgg ctacactaga aggacagtat ttggtatctg cgctctgctg
   aagccagtta ccttcggaaa aagagttggt agctcttgat ccggcaaaca aaccaccgct
   ggtagcggtg gtttttttgt ttgcaagcag cagattacgc gcagaaaaaa aggatctcaa
   gaagatcctt tgatcttttc tacggggtct gacgctcagt ggaacgaaaa ctcacgttag
   ggattttggt catgagatta tcaaaaagga tcttcaccta gatcctttta aattaaaaat
   gaagttttaa atcaatctaa agtatatatg agtaaacttg gtctgacagt taccaatgct
   taatcagtga ggcacctatc tcagcgatct gtctatttcg ttcatccata gttgcctgac
   tccccgtcgt gtagataact acgatacggg agggcttacc atctggcccc agtgctgcaa
   tgataccgcg agacccacgc tcaccggctc cagatttatc agcaataaac cagccagccg
   gaagggccga gcgcagaagt ggtcctgcaa ctttatccgc ctccatccag tctattaatt
   gttgccggga agctagagta agtagttcgc cagttaatag tttgcgcaac gttgttgcca
   ttgctacagg catcgtggtg tcacgctcgt cgtttggtat ggcttcattc agctccggtt
   cccaacgatc aaggcgagtt acatgatccc ccatgttgtg caaaaaagcg gttagctcct
   tcggtcctcc gatcgttgtc agaagtaagt tggccgcagt gttatcactc atggttatgg
   cagcactgca taattctctt actgtcatgc catccgtaag atgcttttct gtgactggtg
   agtactcaac caagtcattc tgagaatagt gtatgcggcg accgagttgc tcttgcccgg
   cgtcaatacg ggataatacc gcgccacata gcagaacttt aaaagtgctc atcattggaa
   aacgttcttc ggggcgaaaa ctctcaagga tcttaccgct gttgagatcc agttcgatgt
   aacccactcg tgcacccaac tgatcttcag catcttttac tttcaccagc gtttctgggt
   gagcaaaaac aggaaggcaa aatgccgcaa aaaagggaat aagggcgaca cggaaatgtt
   gaatactcat actcttcctt tttcaatatt attgaagcat ttatcagggt tattgtctca
   tgagcggata catatttgaa tgtatttaga aaaataaaca aataggggtt ccgcgcacat
   ttccccgaaa agtgccacct gacgtctaag aaaccattat tatcatgaca ttaacctata
   aaaataggcg tatcacgagg ccctttcgtc tcgcgcgttt cggtgatgac ggtgaaaacc
   tctgacacat gcagctcccg gagacggtca cagcttgtct gtaagcggat gccgggagca
   gacaagcccg tcagggcgcg tcagcgggtg ttggcgggtg tcggggctgg cttaactatg
   cggcatcaga gcagattgta ctgagagtgc accatatgcg gtgtgaaata ccgcacagat
   gcgtaaggag aaaataccgc atcaggcgaa ttaattcccc tagaatccca aaacaaactg
   gttattgtgg taggtcattt gtttggcaga agaaaactcg agaaatttct ctggccgtta
   ttcgttattc tctcttttct ttttgggtct ccctctctgc actaatgctc tctcactctg
   tcacacagta aacggcatac tgctctcgtt ggttcgagag agcgcgcctc gaatgttcgc
   gaaaagagcg ccggagtata aatagagcgc ttcgtctacg gagcgacaat tcaattcaaa
   caagcaaagt gaacacgtcg ctaagcgaaa gctaagcaaa taaacaagcg cagctgaaca
   agctaaacaa tctgcagtaa agtgcaagtt aaagtgaatc aattaaaagt aaccagcaac
   caagtaaatc aactgcaact actgaaatct gccaagaagt aattattgaa tacaagaaga
   gaactctgaa taggggatct gatcaagaga caggatgagg atcgtttcgc atgattgaac
   aagatggatt gcacgcaggt tctccggccg cttgggtgga gaggctattc ggctatgact
   gggcacaaca gacaatcggc tgctctgatg ccgccgtgtt ccggctgtca gcgcaggggc
   gcccggttct ttttgtcaag accgacctgt ccggtgccct gaatgaactg caggacgagg
   cagcgcggct atcgtggctg gccacgacgg gcgttccttg cgcagctgtg ctcgacgttg
   tcactgaagc gggaagggac tggctgctat tgggcgaagt gccggggcag gatctcctgt
   catctcacct tgctcctgcc gagaaagtat ccatcatggc tgatgcaatg cggcggctgc
   atacgcttga tccggctacc tgcccattcg accaccaagc gaaacatcgc atcgagcgag
   cacgtactcg gatggaagcc ggtcttgtcg atcaggatga tctggacgaa gagcatcagg
   ggctcgcgcc agccgaactg ttcgccaggc tcaaggcgcg catgcccgac ggcgaggatc
   tcgtcgtgac ccatggcgat gcctgcttgc cgaatatcat ggtggaaaat ggccgctttt
   ctggattcat cgactgtggc cggctgggtg tggcggaccg ctatcaggac atagcgttgg
   ctacccgtga tattgctgaa gagcttggcg gcgaatgggc tgaccgcttc ctcgtgcttt
   acggtatcgc cgctcccgat tcgcagcgca tcgccttcta tcgccttctt gacgagttct
   tctgagcggg actctggggt tcgaaatgac cgaccaagcg acgcccaacc tgccatcacg
   agatttcgat tccaccgccg ccttctatga aaggttgggc ttcggaatcg ttttccggga
   cgccggctgg atgatcctcc agcgcgggga tctcatgctg gagttcttcg cccaccccga
   tccgtcgagc gtataaccat ctgtacaaaa aaggatttcc tttgcccagt cgtacgactt
   tgtacagatg gttatcagat gtggacataa aaagaggatg tttggatgtg gtcatagacc
   taatggacag tgatggagtt gatgacgccg acaagctttg cgtactcgct caaattatta
   aaaataaaac tttaaaaata atttcgtcta attaatatta tgagttaatt caaaccccac
   ggacatgcta agggttaatc aacaatcata tcgctgtctc actcagactc aatacgacac
   tcagaatact attcctttca ctcgcactta ttgcaagcat acgttaagtg gatgtctctt
   gccgacggga ccaccttatg ttatttcatc atg
//