back Return to this vector's summary.
ID  PUCPLAC1  preliminary; circular DNA; SYN; 8352 BP.
XX
AC  IG5090;
XX
DT  01-OCT-1993 (Rel. 7, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli plasmid vector pUCPlac-1 - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  pUCPlac-1B from pMC1871 & pUChsneo
RC  pUCPlac-1, pUCPlac-11 from pUCPlac-1B & linker
RC  pUCPlac-2B from pUCPlac-1B
RC  pUCPlac-2, pUCPlac-12 from pUCPlac-2B & linker
RC  pUCPlac-3B from pUCPlac-2B
RC  pUCPlac-3, pUCPlac-13 from pUCPlac-3B & linker
RA  Molsberger G., Schafer U., Schafer M.;
RT  "A new set of lacZ fusion vectors, pUCPlac, for studying gene
RT  expression in Drosophila by P-mediated transformation";
RL  Gene 63:147-151(1988).
XX
CC  Created by Moore, July 1995, under contract with NCBI.
CC  MCS. oligonucleotide linker.
CC  NM (pUCPlac-1)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP ()
CC  HO (E.coli)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)
CC  SE ()
CC  PA (pUChsneo)(pMC1871)
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. pMC1871 BamHI-BamHI 3244bp 4246..7476..14,
FT          \ lacZ
FT          \ BamHI = 14 33 3105 4246
FT          2. pUChsneo PvuII 5073bp 615..615, MCS
FT          \ PvuII = 615 916 3534 3946
FT          BamHI linker 8bp cggatccg:BamHI linker 8bp cggatccg
FT          -> pUCPlac-1B 8317bp
FT          1. pUCPlac-1B BamHI 8317bp, pMC1871 14
FT          S1 nuclease
FT          BamHI 8317bp, pMC1871 4246
FT          mung bean nuclease
FT          2. linker EcoRI-KpnI-SmaI-SalI-HindIII 27bp
FT          \ gaattcggtacccgggtcgacaagctt
FT          -> pUCPlac-1 8344bp"
FT  -        1..614
FT          /note="pUChsneo 1..614 614bp
FT          PvuII = CAG^CTG
FT          \      cg"
FT  -        615..616
FT          /note="cg 2bp
FT          \ cg
FT          \  gaattc..."
FT  -        617..643
FT          /note="gaattcggtacccgggtcgacaagctt 27bp
FT          \   ...agctt
FT          BamHI = G^GATC C"
FT  -        644..3887
FT          /note="pMC1871 4246..7476..13 3244bp
FT          BamHI =  G^GATCC
FT          \      gatccg"
FT  -        3888..3893
FT          /note="gatccg 6bp
FT          \  gatccg
FT          PvuII = CAG^CTG"
FT  -        3894..8352
FT          /note="pUChsneo 615..5073 4459bp"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
XX
SQ  Sequence 8352 BP; 2030 A; 2157 C; 2183 G; 1982 T; 0 other;
   catgatgaaa taacataagg tggtcccgtc gaaagccgaa gcttaccgaa gtatacactt
   aaattcagtg cacgtttgct tgttgagagg aaaggttgtg tgcggacgaa tttttttttg
   aaaacattaa cccttacgtg gaataaaaaa aaatgaaata ttgcaaattt tgctgcaaag
   ctgtgactgg agtaaaatta attcacgtgc cgaagtgtgc tattaagaga aaattgtggg
   agcagagcct tgggtgcagc cttggtgaaa actcccaaat ttgtgatacc cactttaatg
   attcgcagtg gaaggctgca cctgcaaaag gtcagacatt taaaaggagg cgactcaacg
   cagatgccgt acctagtaaa gtgatagagc ctgaaccaga aaagataaaa gaaggctata
   ccagtgggag tacacaaaca gagtaagttt gaatagtaaa aaaaatcatt tatgtaaaca
   ataacgtgac tgtgcgttag gtcctgttca ttgtttaatg aaaataagag cttgagggaa
   aacgccattc gccattcagg ctacgcaact gttgggaagg gcgatcggtg cgggcctctt
   cgctattacg ccagcggaat tcggtacccg ggtcgacaag cttgatcctc tacgccggac
   gcatcgtggc cggcatcacc ggcgccacag gtgcggttgc tggcgcctat atcgccgaca
   tcaccgatgg ggaagatcgg gctcgccact tcgggctcat gagcgcttgt ttcggcgtgg
   gtatggtggc aggccccgtg gccgggggac tgttgggcgc catctccttg catgcaccat
   tccttgcggc ggcggtgctc aacggcctca acctactact gggctgcttc ctaatgcagg
   agtcgcataa gggagagcgt cgaccgatgc ccttgagagc cttcaaccca gtcagctcct
   tccggtgggc gcggggcatg actatcgtcg ccgcacttat gactgtcttc tttatcatgc
   aactcgtagg acaggtgccg gcagcgctct gggtcatttt cggcgaggac cgctttcgct
   ggagcgcgac gatgatcggc ctgtcgcttg cggtattcgg aatcttgcac gccctcgctc
   aagccttcgt cactggtccc gccaccaaac gtttcggcga gaagcaggcc attatcgccg
   gcatggcggc cgacgcgctg ggctacgtct tgctggcgtt cgcgacgcga ggctggatgg
   ccttccccat tatgattctt ctcgcttccg gcggcatcgg gatgcccgcg ttgcaggcca
   tgctgtccag gcaggtagat gacgaccatc agggacagct tcaaggatcg ctcgcggctc
   ttaccagcct aacttcgatc actggaccgc tgatcgtcac ggcgatttat gccgcctcgg
   cgagcacatg gaacgggttg gcatggattg taggcgccgc cctatacctt gtctgcctcc
   ccgcgttgcg tcgcggtgca tggagccggg ccacctcgac ctgaatggaa gccggcggca
   cctcgctaac ggattcacca ctccaagaat tggagccaat caattcttgc ggagaactgt
   gaatgcgcaa accaaccctt ggcagaacat atccatcgcg tccgccatct ccagcagccg
   cacgcggcgc atctcgggca gcgttgggtc ctggccacgg gtgcgcatga tcgtgctcct
   gtcgttgagg acccggctag gctggcgggg ttgccttact ggttagcaga atgaatcacc
   gatacgcgag cgaacgtgaa gcgactgctg ctgcaaaacg tctgcgacct gagcaacaac
   atgaatggtc ttcggtttcc gtgtttcgta aagtctggaa acgcggaagt cagcgccctg
   caccattatg ttccggatct gcatcgcagg atgctgctgg ctaccctgtg gaacacctac
   atctgtatta acgaagcgct ggcattgacc ctgagtgatt tttctctggt cccgccgcat
   ccataccgcc agttgtttac cctcacaacg ttccagtaac cgggcatgtt catcatcagt
   aacccgtatc gtgagcatcc tctctcgttt catcggtatc attaccccca tgaacagaaa
   tcccccttac acggaggcat cagtgaccaa acaggaaaaa accgccctta acatggcccg
   ctttatcaga agccagacat taacgcttct ggagaaactc aacgagctgg acgcggatga
   acaggcagac atctgtgaat cgcttcacga ccacgctgat gagctttacc gcagctgcct
   cgcgcgtttc ggtgatgacg gtgaaaacct ctgacacatg cagctcccgg agacggtcac
   agcttgtctg taagcggatg ccgggagcag acaagcccgt cagggcgcgt cagcgggtgt
   tggcgggtgt cggggcgcag ccatgaccca gtcacgtagc gatagcggag tgtatactgg
   cttaactatg cggcatcaga gcagattgta ctgagagtgc accatatgcg gtgtgaaata
   ccgcacagat gcgtaaggag aaaataccgc atcaggcgct cttccgcttc ctcgctcact
   gactcgctgc gctcggtcgt tcggctgcgg cgagcggtat cagctcactc aaaggcggta
   atacggttat ccacagaatc aggggataac gcaggaaaga acatgtgagc aaaaggccag
   caaaaggcca ggaaccgtaa aaaggccgcg ttgctggcgt ttttccatag gctccgcccc
   cctgacgagc atcacaaaaa tcgacgctca agtcagaggt ggcgaaaccc gacaggacta
   taaagatacc aggcgtttcc ccctggaagc tccctcgtgc gctctcctgt tccgaccctg
   ccgcttaccg gatacctgtc cgcctttctc ccttcgggaa gcgtggcgct ttctcaatgc
   tcacgctgta ggtatctcag ttcggtgtag gtcgttcgct ccaagctggg ctgtgtgcac
   gaaccccccg ttcagcccga ccgctgcgcc ttatccggta actatcgtct tgagtccaac
   ccggtaagac acgacttatc gccactggca gcagccactg gtaacaggat tagcagagcg
   aggtatgtag gcggtgctac agagttcttg aagtggtggc ctaactacgg ctacactaga
   aggacagtat ttggtatctg cgctctgctg aagccagtta ccttcggaaa aagagttggt
   agctcttgat ccggcaaaca aaccaccgct ggtagcggtg gtttttttgt ttgcaagcag
   cagattacgc gcagaaaaaa aggatctcaa gaagatcctt tgatcttttc tacggggtct
   gacgctcagt ggaacgaaaa ctcacgttaa gggattttgg tcatgagatt atcaaaaagg
   atcttcacct agatcctttt aaattaaaaa tgaagtttta aatcaatcta aagtatatat
   gagtaaactt ggtctgacag ttaccaatgc ttaatcagtg aggcacctat ctcagcgatc
   tgtctatttc gttcatccat agttgcctga ctccccgtcg tgtagataac tacgatacgg
   gagggcttac catctggccc cagtgctgca atgataccgc gagacccacg ctcaccggct
   ccagatttat cagcaataaa ccagccagcc ggaagggccg agcgcagaag tggtcctgca
   actttatccg cctccatcca gtctattaat tgttgccggg aagctagagt aagtagttcg
   ccagttaata gtttgcgcaa cgttgttgcc attgctgcag gtcgacggat ccgctggcga
   aggggggatg tgctgcaagg cgattaagtt gggtaacgcc agggttttcc cagtcagtac
   gttgtaaaac gacggccagt gccaagcttg gctgcaggtc gacggatccc cgggaattcg
   taatcatggt catagctgtt tcctgtgtga aattgttatc cgctcacaat tccacacaac
   atacgagccg gaagcataaa gtgtaaagcc tggggtgcct aatgagtgag gtaactcaca
   ttaattgcgt tgcgctcact gcccgctttc cagtcgggaa acctgtcgtg ccagctggat
   taatgaatcg gccaacgcgc ggggagaggc ggtttgcgta ttgggcgctc ttccgcttcc
   tcgctcactg actcgctgcg ctcggtcgtt cggctgcggc gagcggtatc agctcactca
   aaggcggtaa tacggttatc cacagaatca ggggataacg caggaaagaa catgtgagca
   aaaggccagc aaaaggccag gaaccgtaaa aaggccgcgt tgctggcgtt tttccatagg
   ctccgccccc ctgacgagca tcacaaaaat cgacgctcaa gtcagaggtg gcgaaacccg
   acaggactat aaagatacca ggcgtttccc cctggaagct ccctcgtgcg ctctcctgtt
   ccgaccctgc cgcttaccgg atacctgtcc gcctttctcc cttcgggaag cgtggcgctt
   tctcaatgct cacgctgtag gtatctcagt tcggtgtagg tcgttcgctc caagctgggc
   tgtgtgcacg aaccccccgt tcagcccgac cgctgcgcct tatccggtaa ctatcgtctt
   gagtccaacc cggtaagaca cgacttatcg ccactggcag cagccactgg taacaggatt
   agcagagcga ggtatgtagg cggtgctaca gagttcttga agtggtggcc taactacggc
   tacactagaa ggacagtatt tggtatctgc gctctgctga agccagttac cttcggaaaa
   agagttggta gctcttgatc cggcaaacaa accaccgctg gtagcggtgg tttttttgtt
   tgcaagcagc agattacgcg cagaaaaaaa ggatctcaag aagatccttt gatcttttct
   acggggtctg acgctcagtg gaacgaaaac tcacgttagg gattttggtc atgagattat
   caaaaaggat cttcacctag atccttttaa attaaaaatg aagttttaaa tcaatctaaa
   gtatatatga gtaaacttgg tctgacagtt accaatgctt aatcagtgag gcacctatct
   cagcgatctg tctatttcgt tcatccatag ttgcctgact ccccgtcgtg tagataacta
   cgatacggga gggcttacca tctggcccca gtgctgcaat gataccgcga gacccacgct
   caccggctcc agatttatca gcaataaacc agccagccgg aagggccgag cgcagaagtg
   gtcctgcaac tttatccgcc tccatccagt ctattaattg ttgccgggaa gctagagtaa
   gtagttcgcc agttaatagt ttgcgcaacg ttgttgccat tgctacaggc atcgtggtgt
   cacgctcgtc gtttggtatg gcttcattca gctccggttc ccaacgatca aggcgagtta
   catgatcccc catgttgtgc aaaaaagcgg ttagctcctt cggtcctccg atcgttgtca
   gaagtaagtt ggccgcagtg ttatcactca tggttatggc agcactgcat aattctctta
   ctgtcatgcc atccgtaaga tgcttttctg tgactggtga gtactcaacc aagtcattct
   gagaatagtg tatgcggcga ccgagttgct cttgcccggc gtcaatacgg gataataccg
   cgccacatag cagaacttta aaagtgctca tcattggaaa acgttcttcg gggcgaaaac
   tctcaaggat cttaccgctg ttgagatcca gttcgatgta acccactcgt gcacccaact
   gatcttcagc atcttttact ttcaccagcg tttctgggtg agcaaaaaca ggaaggcaaa
   atgccgcaaa aaagggaata agggcgacac ggaaatgttg aatactcata ctcttccttt
   ttcaatatta ttgaagcatt tatcagggtt attgtctcat gagcggatac atatttgaat
   gtatttagaa aaataaacaa ataggggttc cgcgcacatt tccccgaaaa gtgccacctg
   acgtctaaga aaccattatt atcatgacat taacctataa aaataggcgt atcacgaggc
   cctttcgtct cgcgcgtttc ggtgatgacg gtgaaaacct ctgacacatg cagctcccgg
   agacggtcac agcttgtctg taagcggatg ccgggagcag acaagcccgt cagggcgcgt
   cagcgggtgt tggcgggtgt cggggctggc ttaactatgc ggcatcagag cagattgtac
   tgagagtgca ccatatgcgg tgtgaaatac cgcacagatg cgtaaggaga aaataccgca
   tcaggcgaat taattcccct agaatcccaa aacaaactgg ttattgtggt aggtcatttg
   tttggcagaa gaaaactcga gaaatttctc tggccgttat tcgttattct ctcttttctt
   tttgggtctc cctctctgca ctaatgctct ctcactctgt cacacagtaa acggcatact
   gctctcgttg gttcgagaga gcgcgcctcg aatgttcgcg aaaagagcgc cggagtataa
   atagagcgct tcgtctacgg agcgacaatt caattcaaac aagcaaagtg aacacgtcgc
   taagcgaaag ctaagcaaat aaacaagcgc agctgaacaa gctaaacaat ctgcagtaaa
   gtgcaagtta aagtgaatca attaaaagta accagcaacc aagtaaatca actgcaacta
   ctgaaatctg ccaagaagta attattgaat acaagaagag aactctgaat aggggatctg
   atcaagagac aggatgagga tcgtttcgca tgattgaaca agatggattg cacgcaggtt
   ctccggccgc ttgggtggag aggctattcg gctatgactg ggcacaacag acaatcggct
   gctctgatgc cgccgtgttc cggctgtcag cgcaggggcg cccggttctt tttgtcaaga
   ccgacctgtc cggtgccctg aatgaactgc aggacgaggc agcgcggcta tcgtggctgg
   ccacgacggg cgttccttgc gcagctgtgc tcgacgttgt cactgaagcg ggaagggact
   ggctgctatt gggcgaagtg ccggggcagg atctcctgtc atctcacctt gctcctgccg
   agaaagtatc catcatggct gatgcaatgc ggcggctgca tacgcttgat ccggctacct
   gcccattcga ccaccaagcg aaacatcgca tcgagcgagc acgtactcgg atggaagccg
   gtcttgtcga tcaggatgat ctggacgaag agcatcaggg gctcgcgcca gccgaactgt
   tcgccaggct caaggcgcgc atgcccgacg gcgaggatct cgtcgtgacc catggcgatg
   cctgcttgcc gaatatcatg gtggaaaatg gccgcttttc tggattcatc gactgtggcc
   ggctgggtgt ggcggaccgc tatcaggaca tagcgttggc tacccgtgat attgctgaag
   agcttggcgg cgaatgggct gaccgcttcc tcgtgcttta cggtatcgcc gctcccgatt
   cgcagcgcat cgccttctat cgccttcttg acgagttctt ctgagcggga ctctggggtt
   cgaaatgacc gaccaagcga cgcccaacct gccatcacga gatttcgatt ccaccgccgc
   cttctatgaa aggttgggct tcggaatcgt tttccgggac gccggctgga tgatcctcca
   gcgcggggat ctcatgctgg agttcttcgc ccaccccgat ccgtcgagcg tataaccatc
   tgtacaaaaa aggatttcct ttgcccagtc gtacgacttt gtacagatgg ttatcagatg
   tggacataaa aagaggatgt ttggatgtgg tcatagacct aatggacagt gatggagttg
   atgacgccga caagctttgc gtactcgctc aaattattaa aaataaaact ttaaaaataa
   tttcgtctaa ttaatattat gagttaattc aaaccccacg gacatgctaa gggttaatca
   acaatcatat cgctgtctca ctcagactca atacgacact cagaatacta ttcctttcac
   tcgcacttat tgcaagcata cgttaagtgg atgtctcttg ccgacgggac caccttatgt
   tatttcatca tg
//