back Return to this vector's summary.
ID  PUCTAG   preliminary; circular DNA; SYN; 5869 BP.
XX
AC  ATCC37460;
XX
DT  01-JUL-1993 (Rel. 7, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  Vertebrate/E.coli plasmid vector pUCTag - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  pSVXB-p1 from SV40 ori/Tantigen & pUC18 & pBR327
RC  pSVXBenh from pSVXB-p1 & pbetaGXSV512, SV40 enhancer
RC  pSVXB1504, pSVXB912, pSVXB490, pSVXB276 from pSVXB-p1 & HBV
RC  pUC18 HBV912 from pUC18 & HBV
RC  pHB23, pHB31 from pSVXB-p1 & pUC18 HBV912
RC  [pUCTag from pUC18 & pSVXB-p1]
RA  Tognoni A., Cattaneo R., Serfling E., Schaffner W.;
RT  "A novel expression selection approach allows precise mapping of
RT  the hepatitis B virus enhancer";
RL  Nucleic Acids Res. 13:7457-7472(1985).
XX
RN  [2]
RC  p24beta from SV40 & rabbit beta-globin gene
RC  from p24beta & M23
RC  pbetaGX from SV40 enhancer
RC  pbetaGXSV512 from SV40 enhancer
RC  [pbetaX14 from pbetaGX & linker]
RC  pDept from SV40 enhancer
RC  pTAR7 from Ig enhancer
RA  Banerji J., Olson L., Schaffner W.;
RT  "A lymphocyte-specific cellular enhancer is located downstream of
RT  the joining region in immunoglobulin heavy chain genes";
RL  Cell 33:729-740(1983).
XX
RN  [3]
RC  M23 from mouse Ig heavy chain gene
RA  Marcu K.B., Banerji J., Penncavage N.A., Lang R., Arnheim N.;
RT  "5' flanking region of immunoglobulin heavy chain constant region
RT  genes displays length heterogeneity in germlines of inbred mouse
RT  strains";
RL  Cell 22:187-196(1980).
XX
CC  Created by Moore, July 1995, under contract with NCBI.
CC  The SV40 T-antigen gene and origin of replication from pSVXB-p1 was
CC  cloned as an AvaI/XbaI fragment into XbaI/HincII cut pUC18, after
CC  filling in the AvaI site.
CC  The SV40 T antigen gene was cloned into pUC18.
CC  A shuttle vector for cloning sequences which function in mammalian
CC  cells as enhancers.
CC  Medium is 1227 LB plus ampicillin.
CC  NM (pUCTag)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP (ATCC)
CC  HO (E.coli HB101)(vertebrate cells)(E.coli)(E.coli JM series)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)
CC  SE ()
CC  PA (SV40)(pBR327)(pUC18)
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. SV40 BamHI-EcoRI 4492bp 2534..5243..1783,
FT          \ ori/T ant
FT          fill in:
FT          2. pBR327 AvaI-EcoRI 1847bp 1425..3272, ori/amp gene
FT          fill in:
FT          -> pSVXB-p1 6339bp [AvaI, no BamHI]
FT          1. pUC18 remove HincII-XbaI 4bp 420..424, MCS/2682bp
FT          :fill in
FT          2. pSVXB-p1 AvaI-HincII 3187bp (2531)..2534..5243..473
FT          \ ori/Tantigen
FT          fill in:
FT          -> pUCTag 5869bp"
FT  -        1..419
FT          /note="pUC18 1..419 419bp
FT          HindII = HincII = GTY^RAC"
FT  -        420..3602
FT          /note="SV40 2534..5243..473 3183bp complement
FT          BamHI = G^GATC C
FT          AvaI =    C^YCGRG
FT          \       tcgg"
FT  -        3603..3606
FT          /note="tcgg 4bp [pBR327]
FT          \  tcgg
FT          XbaI = T^CTAGA"
FT  -        3607..5869
FT          /note="pUC18 424..2686 2263bp"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="MCS XbaI-BamHI-XmaI-SmaI-KpnI-SacI-EcoRI"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT unique XbaI-BamHI-XmaI-SmaI-KpnI-SacI-
FT          EcoRI"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI SV40"
FT  CDS       0..0
FT          /note="ANT E. coli beta-lactamase gene (bla)
FT          ampicillin resistance gene (apr/amp)"
XX
SQ  Sequence 5869 BP; 1676 A; 1228 C; 1392 G; 1573 T; 0 other;
   tcgcgcgttt cggtgatgac ggtgaaaacc tctgacacat gcagctcccg gagacggtca
   cagcttgtct gtaagcggat gccgggagca gacaagcccg tcagggcgcg tcagcgggtg
   ttggcgggtg tcggggctgg cttaactatg cggcatcaga gcagattgta ctgagagtgc
   accatatgcg gtgtgaaata ccgcacagat gcgtaaggag aaaataccgc atcaggcgcc
   attcgccatt caggctgcgc aactgttggg aagggcgatc ggtgcgggcc tcttcgctat
   tacgccagct ggcgaaaggg ggatgtgctg caaggcgatt aagttgggta acgccagggt
   tttcccagtc acgacgttgt aaaacgacgg ccagtgccaa gcttgcatgc ctgcaggtcc
   aacagtatct tccccttcac aaaattgcag caaaagctct aaaacaaaca caaaaaggcg
   ttgagctgtt tttttacttt cagtccatga cctacgaacc ttaacggagg cctggcgtga
   cagccggcgc agcaccatgg cctgaaataa cctctgaaag aggaacttgg ttaggtacct
   tctgaggcgg aaagaaccag ctgtggaatg tgtgtcagtt agggtgtgga aagtccccag
   gctccccagc aggcagaagt atgcaaagca tgcatctcaa ttagtcagca accaggtgtg
   gaaagtcccc aggctcccca gcaggcagaa gtatgcaaag catgcatctc aattagtcag
   caaccatagt cccgccccta actccgccca tcccgcccct aactccgccc agttccgccc
   attctccgcc ccatggctga ctaatttttt ttatttatgc agaggccgag gccgcctcgg
   cctctgagct attccagaag tagtgaggag gcttttttgg aggcctaggc ttttgcaaaa
   agctttgcaa agatggataa agttttaaac agagaggaat ctttgcagct aatggacctt
   ctaggtcttg aaaggagtgc ctgggggaat attcctctga tgagaaaggc atatttaaaa
   aaatgcaagg agtttcatcc tgataaagga ggagatgaag aaaaaatgaa gaaaatgaat
   actctgtaca agaaaatgga agatggagta aaatatgctc atcaacctga ctttggaggc
   ttctgggatg caactgaggt atttgcttct tccttaaatc ctggtgttga tgcaatgtac
   tgcaaacaat ggcctgagtg tgcaaagaaa atgtctgcta actgcatatg cttgctgtgc
   ttactgagga tgaagcatga aaatagaaaa ttatacagga aagatccact tgtgtgggtt
   gattgctact gcttcgattg ctttagaatg tggtttggac ttgatctttg tgaaggaacc
   ttacttctgt ggtgtgacat aattggacaa actacctaca gagatttaaa gctctaaggt
   aaatataaaa tttttaagtg tataatgtgt taaactactg attctaattg tttgtgtatt
   ttagattcca acctatggaa ctgatgaatg ggagcagtgg tggaatgcct ttaatgagga
   aaacctgttt tgctcagaag aaatgccatc tagtgatgat gaggctactg ctgactctca
   acattctact cctccaaaaa agaagagaaa ggtagaagac cccaaggact ttccttcaga
   attgctaagt tttttgagtc atgctgtgtt tagtaataga actcttgctt gctttgctat
   ttacaccaca aaggaaaaag ctgcactgct atacaagaaa attatggaaa aatattctgt
   aacctttata agtaggcata acagttataa tcataacata ctgttttttc ttactccaca
   caggcataga gtgtctgcta ttaataacta tgctcaaaaa ttgtgtacct ttagcttttt
   aatttgtaaa ggggttaata aggaatattt gatgtatagt gccttgacta gagatccatt
   ttctgttatt gaggaaagtt tgccaggtgg gttaaaggag catgatttta atccagaaga
   agcagaggaa actaaacaag tgtcctggaa gcttgtaaca gagtatgcaa tggaaacaaa
   atgtgatgat gtgttgttat tgcttgggat gtacttggaa tttcagtaca gttttgaaat
   gtgtttaaaa tgtattaaaa aagaacagcc cagccactat aagtaccatg aaaagcatta
   tgcaaatgct gctatatttg ctgacagcaa aaaccaaaaa accatatgcc aacaggctgt
   tgatactgtt ttagctaaaa agcgggttga tagcctacaa ttaactagag aacaaatgtt
   aacaaacaga tttaatgatc ttttggatag gatggatata atgtttggtt ctacaggctc
   tgctgacata gaagaatgga tggctggagt tgcttggcta cactgtttgt tgcccaaaat
   ggattcagtg gtgtatgact ttttaaaatg catggtgtac aacattccta aaaaaagata
   ctggctgttt aaaggaccaa ttgatagtgg taaaactaca ttagcagctg ctttgcttga
   attatgtggg gggaaagctt taaatgttaa tttgcccttg gacaggctga actttgagct
   aggagtagct attgaccagt ttttagtagt ttttgaggat gtaaagggca ctggagggga
   gtccagagat ttgccttcag gtcagggaat taataacctg gacaatttaa gggattattt
   ggatggcagt gttaaggtaa acttagaaaa gaaacaccta aataaaagaa ctcaaatatt
   tccccctgga atagtcacca tgaatgagta cagtgtgcct aaaacactgc aggccagatt
   tgtaaaacaa atagatttta ggcccaaaga ttatttaaag cattgcctgg aacgcagtga
   gtttttgtta gaaaagagaa taattcaaag tggcattgct ttgcttctta tgttaatttg
   gtacagacct gtggctgagt ttgctcaaag tattcagagc agaattgtgg agtggaaaga
   gagattggac aaagagttta gtttgtcagt gtatcaaaaa atgaagttta atgtggctat
   gggaattgga gttttagatt ggctaagaaa cagtgatgat gatgatgaag acagccagga
   aaatgctgat aaaaatgaag atggtgggga gaagaacatg gaagactcag ggcatgaaac
   aggcattgat tcacagtccc aaggctcatt tcaggcccct cagtcctcac agtctgttca
   tgatcataat cagccatacc acatttgtag aggttttact tgctttaaaa aacctcccac
   acctccccct gaacctgaaa cataaaatga atgcaattgt tgttgttaac ttgtttattg
   cagcttataa tggttacaaa taaagcaata gcatcacaaa tttcacaaat aaagcatttt
   tttcactgca ttctagttgt ggtttgtcca aactcatcaa tgtatcttat catgtctgga
   tctcggctag aggatccccg ggtaccgagc tcgaattcgt aatcatggtc atagctgttt
   cctgtgtgaa attgttatcc gctcacaatt ccacacaaca tacgagccgg aagcataaag
   tgtaaagcct ggggtgccta atgagtgagc taactcacat taattgcgtt gcgctcactg
   cccgctttcc agtcgggaaa cctgtcgtgc cagctgcatt aatgaatcgg ccaacgcgcg
   gggagaggcg gtttgcgtat tgggcgctct tccgcttcct cgctcactga ctcgctgcgc
   tcggtcgttc ggctgcggcg agcggtatca gctcactcaa aggcggtaat acggttatcc
   acagaatcag gggataacgc aggaaagaac atgtgagcaa aaggccagca aaaggccagg
   aaccgtaaaa aggccgcgtt gctggcgttt ttccataggc tccgcccccc tgacgagcat
   cacaaaaatc gacgctcaag tcagaggtgg cgaaacccga caggactata aagataccag
   gcgtttcccc ctggaagctc cctcgtgcgc tctcctgttc cgaccctgcc gcttaccgga
   tacctgtccg cctttctccc ttcgggaagc gtggcgcttt ctcaaagctc acgctgtagg
   tatctcagtt cggtgtaggt cgttcgctcc aagctgggct gtgtgcacga accccccgtt
   cagcccgacc gctgcgcctt atccggtaac tatcgtcttg agtccaaccc ggtaagacac
   gacttatcgc cactggcagc agccactggt aacaggatta gcagagcgag gtatgtaggc
   ggtgctacag agttcttgaa gtggtggcct aactacggct acactagaag aacagtattt
   ggtatctgcg ctctgctgaa gccagttacc ttcggaaaaa gagttggtag ctcttgatcc
   ggcaaacaaa ccaccgctgg tagcggtggt ttttttgttt gcaagcagca gattacgcgc
   agaaaaaaag gatctcaaga agatcctttg atcttttcta cggggtctga cgctcagtgg
   aacgaaaact cacgttaagg gattttggtc atgagattat caaaaaggat cttcacctag
   atccttttaa attaaaaatg aagttttaaa tcaatctaaa gtatatatga gtaaacttgg
   tctgacagtt accaatgctt aatcagtgag gcacctatct cagcgatctg tctatttcgt
   tcatccatag ttgcctgact ccccgtcgtg tagataacta cgatacggga gggcttacca
   tctggcccca gtgctgcaat gataccgcga gacccacgct caccggctcc agatttatca
   gcaataaacc agccagccgg aagggccgag cgcagaagtg gtcctgcaac tttatccgcc
   tccatccagt ctattaattg ttgccgggaa gctagagtaa gtagttcgcc agttaatagt
   ttgcgcaacg ttgttgccat tgctacaggc atcgtggtgt cacgctcgtc gtttggtatg
   gcttcattca gctccggttc ccaacgatca aggcgagtta catgatcccc catgttgtgc
   aaaaaagcgg ttagctcctt cggtcctccg atcgttgtca gaagtaagtt ggccgcagtg
   ttatcactca tggttatggc agcactgcat aattctctta ctgtcatgcc atccgtaaga
   tgcttttctg tgactggtga gtactcaacc aagtcattct gagaatagtg tatgcggcga
   ccgagttgct cttgcccggc gtcaatacgg gataataccg cgccacatag cagaacttta
   aaagtgctca tcattggaaa acgttcttcg gggcgaaaac tctcaaggat cttaccgctg
   ttgagatcca gttcgatgta acccactcgt gcacccaact gatcttcagc atcttttact
   ttcaccagcg tttctgggtg agcaaaaaca ggaaggcaaa atgccgcaaa aaagggaata
   agggcgacac ggaaatgttg aatactcata ctcttccttt ttcaatatta ttgaagcatt
   tatcagggtt attgtctcat gagcggatac atatttgaat gtatttagaa aaataaacaa
   ataggggttc cgcgcacatt tccccgaaaa gtgccacctg acgtctaaga aaccattatt
   atcatgacat taacctataa aaataggcgt atcacgaggc cctttcgtc
//