back Return to this vector's summary.
ID  PUCURA3  preliminary; circular DNA; SYN; 3858 BP.
XX
AC  IG9913;
XX
DT  01-JUL-1995 (Rel. 11, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  Saccharomyces/E.coli plasmid vector pUC-URA3 - complete, fusion.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  pG6 from yeast 2 micron ori & pBR322
RC  pG63 from pG6 & URA3 gene
RC  pG63.11 from pG63
RC  pHCG3 from pG63.11 & pHC79
RA  Gerbaud C., Elmerich C., Tandeau De Marsac N.T., Chocat P.,
RA  Charpin N., Guerineau M., Aubert J.P.;
RT  "Construction of new yeast vectors and cloning of the Nif (nitrogen
RT  fixation) gene cluster of Klebsiella pneumoniae in yeast";
RL  Curr. Genet. 3:173-180(1981).
XX
CC  Created by Moore, July 1995, under contract with NCBI.
CC  NM (pUC-URA3)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP ()
CC  HO (E.coli)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)
CC  SE ()
CC  PA (pUC19)(YEp24)
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. pUC19 NarI 2686bp 238..238
FT          2. YEp24 HindIII-HindIII 1170bp 2273..3442
FT          -> pUC-URA3 3858bp"
FT  -        1..239
FT          /note="pUC19 1..239 239bp
FT          NarI = GG^CG CC = KasI = G^GCGCC
FT          HindIII = A^AGCTT"
FT  -        240..1409
FT          /note="YEp24 2273..3442 1170bp
FT          HindIII = A^AGCT T
FT          NarI =    GG^CGCC = KasI = G^GCGCC"
FT  -        1410..3858
FT          /note="pUC19 238..2686 2449bp"
FT  misc_feature  1..33
FT          /note="MCS SacI-KpnI-BamHI"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
XX
SQ  Sequence 3858 BP; 1049 A; 863 C; 958 G; 988 T; 0 other;
   tcgcgcgttt cggtgatgac ggtgaaaacc tctgacacat gcagctcccg gagacggtca
   cagcttgtct gtaagcggat gccgggagca gacaagcccg tcagggcgcg tcagcgggtg
   ttggcgggtg tcggggctgg cttaactatg cggcatcaga gcagattgta ctgagagtgc
   accatatgcg gtgtgaaata ccgcacagat gcgtaaggag aaaataccgc atcaggcgca
   gcttttcaat tcaattcatc attttttttt tattcttttt tttgatttcg gtttctttga
   aatttttttg attcggtaat ctccgaacag aaggaagaac gaaggaagga gcacagactt
   agattggtat atatacgcat atgtagtgtt gaagaaacat gaaattgccc agtattctta
   acccaactgc acagaacaaa aacctgcagg aaacgaagat aaatcatgtc gaaagctaca
   tataaggaac gtgctgctac tcatcctagt cctgttgctg ccaagctatt taatatcatg
   cacgaaaagc aaacaaactt gtgtgcttca ttggatgttc gtaccaccaa ggaattactg
   gagttagttg aagcattagg tcccaaaatt tgtttactaa aaacacatgt ggatatcttg
   actgattttt ccatggaggg cacagttaag ccgctaaagg cattatccgc caagtacaat
   tttttactct tcgaagacag aaaatttgct gacattggta atacagtcaa attgcagtac
   tctgcgggtg tatacagaat agcagaatgg gcagacatta cgaatgcaca cggtgtggtg
   ggcccaggta ttgttagcgg tttgaagcag gcggcagaag aagtaacaaa ggaacctaga
   ggccttttga tgttagcaga attgtcatgc aagggctccc tatctactgg agaatatact
   aagggtactg ttgacattgc gaagagcgac aaagattttg ttatcggctt tattgctcaa
   agagacatgg gtggaagaga tgaaggttac gattggttga ttatgacacc cggtgtgggt
   ttagatgaca agggagacgc attgggtcaa cagtatagaa ccgtggatga tgtggtctct
   acaggatctg acattattat tgttggaaga ggactatttg caaagggaag ggatgctaag
   gtagagggtg aacgttacag aaaagcaggc tgggaagcat atttgagaag atgcggccag
   caaaactaaa aaactgtatt ataagtaaat gcatgtatac taaactcaca aattagagct
   tcaatttaat tatatcagtt attacccggg aatctcggtc gtaatgattt ttataatgac
   gaaaaaaaaa aaattggaaa gaaaaagctg ccattcgcca ttcaggctgc gcaactgttg
   ggaagggcga tcggtgcggg cctcttcgct attacgccag ctggcgaaag ggggatgtgc
   tgcaaggcga ttaagttggg taacgccagg gttttcccag tcacgacgtt gtaaaacgac
   ggccagtgaa ttcgagctcg gtacccgggg atcctctaga gtcgacctgc aggcatgcaa
   gcttggcgta atcatggtca tagctgtttc ctgtgtgaaa ttgttatccg ctcacaattc
   cacacaacat acgagccgga agcataaagt gtaaagcctg gggtgcctaa tgagtgagct
   aactcacatt aattgcgttg cgctcactgc ccgctttcca gtcgggaaac ctgtcgtgcc
   agctgcatta atgaatcggc caacgcgcgg ggagaggcgg tttgcgtatt gggcgctctt
   ccgcttcctc gctcactgac tcgctgcgct cggtcgttcg gctgcggcga gcggtatcag
   ctcactcaaa ggcggtaata cggttatcca cagaatcagg ggataacgca ggaaagaaca
   tgtgagcaaa aggccagcaa aaggccagga accgtaaaaa ggccgcgttg ctggcgtttt
   tccataggct ccgcccccct gacgagcatc acaaaaatcg acgctcaagt cagaggtggc
   gaaacccgac aggactataa agataccagg cgtttccccc tggaagctcc ctcgtgcgct
   ctcctgttcc gaccctgccg cttaccggat acctgtccgc ctttctccct tcgggaagcg
   tggcgctttc tcaatgctca cgctgtaggt atctcagttc ggtgtaggtc gttcgctcca
   agctgggctg tgtgcacgaa ccccccgttc agcccgaccg ctgcgcctta tccggtaact
   atcgtcttga gtccaacccg gtaagacacg acttatcgcc actggcagca gccactggta
   acaggattag cagagcgagg tatgtaggcg gtgctacaga gttcttgaag tggtggccta
   actacggcta cactagaagg acagtatttg gtatctgcgc tctgctgaag ccagttacct
   tcggaaaaag agttggtagc tcttgatccg gcaaacaaac caccgctggt agcggtggtt
   tttttgtttg caagcagcag attacgcgca gaaaaaaagg atctcaagaa gatcctttga
   tcttttctac ggggtctgac gctcagtgga acgaaaactc acgttaaggg attttggtca
   tgagattatc aaaaaggatc ttcacctaga tccttttaaa ttaaaaatga agttttaaat
   caatctaaag tatatatgag taaacttggt ctgacagtta ccaatgctta atcagtgagg
   cacctatctc agcgatctgt ctatttcgtt catccatagt tgcctgactc cccgtcgtgt
   agataactac gatacgggag ggcttaccat ctggccccag tgctgcaatg ataccgcgag
   acccacgctc accggctcca gatttatcag caataaacca gccagccgga agggccgagc
   gcagaagtgg tcctgcaact ttatccgcct ccatccagtc tattaattgt tgccgggaag
   ctagagtaag tagttcgcca gttaatagtt tgcgcaacgt tgttgccatt gctacaggca
   tcgtggtgtc acgctcgtcg tttggtatgg cttcattcag ctccggttcc caacgatcaa
   ggcgagttac atgatccccc atgttgtgca aaaaagcggt tagctccttc ggtcctccga
   tcgttgtcag aagtaagttg gccgcagtgt tatcactcat ggttatggca gcactgcata
   attctcttac tgtcatgcca tccgtaagat gcttttctgt gactggtgag tactcaacca
   agtcattctg agaatagtgt atgcggcgac cgagttgctc ttgcccggcg tcaatacggg
   ataataccgc gccacatagc agaactttaa aagtgctcat cattggaaaa cgttcttcgg
   ggcgaaaact ctcaaggatc ttaccgctgt tgagatccag ttcgatgtaa cccactcgtg
   cacccaactg atcttcagca tcttttactt tcaccagcgt ttctgggtga gcaaaaacag
   gaaggcaaaa tgccgcaaaa aagggaataa gggcgacacg gaaatgttga atactcatac
   tcttcctttt tcaatattat tgaagcattt atcagggtta ttgtctcatg agcggataca
   tatttgaatg tatttagaaa aataaacaaa taggggttcc gcgcacattt ccccgaaaag
   tgccacctga cgtctaagaa accattatta tcatgacatt aacctataaa aataggcgta
   tcacgaggcc ctttcgtc
//