back Return to this vector's summary.
ID  PVH51   preliminary; circular DNA; SYN; 3847 BP.
XX
AC  K03114;
XX
DT  02-MAY-1986 (Rel. 1, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli plasmid vector pVH51 - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RP  1-3847
RC  pVH51 from pVH15
RA  Chan P.T., Ohmori H., Tomizawa J.I., Lebowitz J.;
RT  "Nucleotide sequence and gene organization of ColE1 DNA";
RL  J. Biol. Chem. 260:8925-8935(1985).
XX
RN  [2]
RC  pVH51 from ColE1
RA  Lebowitz J.;
RT  ;
RL  Submitted (04-APR-1985) to GenBank on computer-readable media by:
RL  Lebowitz J., .
XX
RN  [3]
RP  1-6646
RC  from pVH51
RC  from pBR322
RA  Panayotatos N., Wells R.D.;
RT  "Cruciform structures in supercoiled DNA";
RL  Nature 289:466-470(1981).
XX
RN  [4]
RC  pML2 from pSC105 & ColE1
RC  pVH5, pVH15 from phi80 pt190 & ColE1
RA  Hershfield V., Boyer H.W., Yanofsky C., Lovett M.A., Helinski D.R.;
RT  "Plasmid ColE1 as a molecular vehicle for cloning and amplification
RT  of DNA";
RL  Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 71:3455-3459(1974).
XX
RN  [5]
RC  pVH51 from pVH15
RC  pML21 from pVH51 & pSC105, ori/kan gene
RC  [pSF21 from pVH51]
RA  Hershfield V., Boyer H.W., Chow L., Helinski D.R.;
RT  "Characterization of a mini-ColE1 plasmid";
RL  J. Bacteriol. 126:447-453(1976).
XX
CC  This is the L (light) strand.
CC  NM (pVH51)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST (L)(light)
CC  TY (plasmid)
CC  SP ()
CC  HO (E.coli)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)
CC  SE ()
CC  PA (ColE1)(phi-80)
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. E. coli
FT          -> phi80
FT          1. phi80
FT          2. E. coli trp
FT          -> phi80 trp
FT          1. phi80
FT          2. E. coli trp
FT          -> phi80 pt190
FT          1. phi80 pt190 EcoRI-EcoRI 500bp, trp
FT          2. ColE1 EcoRI 6646bp 6645..6645
FT          -> pVH15 7100bp
FT          1. pVH15 remove almost all phi80 pt190, 3847bp
FT          recombination
FT          -> pVH51 3847bp [unique EcoRI]
FT          1. ColE1 EcoRI-3371 3372bp 6645..6646..3371
FT          2. phi80 trp EcoRI-EcoRI 476bp, trp
FT          -> pVH51 3847bp [unique EcoRI]"
FT  misc_recomb   3371..3372
FT          /note="ColE1 DNA end/phi-80 DNA start"
FT  misc_recomb   3845..3846
FT          /note="phi-80 DNA end/ColE1 DNA start"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  CDS       0..0
FT          /note="GEN E. coli kil gene"
FT  CDS       0..0
FT          /note="GEN E. coli immunity gene"
FT  CDS       0..0
FT          /note="GEN E. coli colicin E1 gene"
XX
SQ  Sequence 3847 BP; 983 A; 853 C; 1095 G; 916 T; 0 other;
   ttctatgctc ctatattgat aagaataaac ttaatactat aaatgaggtg ttagggattt
   aattattctt tattgatata aaaagtccta gcaatccaaa tgggattgct aggaccaaac
   aaagtagatt atatagcata aataggttta attttgctac gggggcgtta tttaggtttt
   ttcttctttc gaaaaaatct ttctttatga agttaaaagc tatgtattca atagcatatt
   ttgaatatgg acatagaata gtgcttatca ctattgcata tagcatctta tctgacacaa
   ggaaataata cccttcgctg ttttttgtta taaggtatat atatataagt gtgcagtaca
   ggccaaataa aatatttttt atgtagtatc ttaagctcat aaattaaacc tcgccatata
   ttcttttcat tttataagga tcgagttatg aggaaaagat tttttgtggg aatattcgcg
   ataaacctcc ttgttggatg tcaggctaac tatatacctg atgttcaggg agggaccatc
   gcaccatcct cctcttctaa actgacgggg atcgcggttc agtagaaaag attaaaggat
   cttcttgaga tccttttttt ctgcgcgtaa tctgctgctt gcaaacaaaa aaaccaccgc
   taccaacggt ggtttgtttg ccggatcaag agctaccaac tctttttccg aaggtaactg
   gcttcagcag agcgcagata ccaaatactg tccttctagt gtagccgtag tcgggccact
   acttcaagaa ctctgtagca ccgtttgtgc catcatcgct ctgctaatcc ggttaccagt
   ggctgctgcc agtggcgtta aggcgtgcct taccgggttg gactcaagac gatagttacc
   ggataaggcg cagcggtcgg gctgaacggg gggttcgtgc acacagccca gcttggagcg
   aacgacctac accgaactga gataccaaca gcgtgagcta tgagaaagcg ccacgcttcc
   cgaagggaga aaggcggaca ggtatccggt aagcggcagg gtcggaacag gagagcgcac
   gagggagctt ccagggggaa acgcctggta gctttatagt cctgtcgggt ttcgccacct
   ctgacttgag cgtctatttt tgtgatgctc gtcagggggg cggagcctat ggaaaaacgc
   ctgctacgtg gccttcttcc tgttcctggt cttttgctca catgttcttt ccggccttat
   cccctgattc tgtggataac tgtgttaccg tttttgtgtg agtcagtacc gctcgccgca
   gtcgaacgac cgagcgtagc gagtcagtga gcgaggaagc ggaaaagcgc ctggacgtgc
   attttctcct tacgcatctg tgcggcattt cacacccggc atggcgtact tttcatacaa
   tccgcactga tgccgcatgg ttaagccagt atacactccg ctatcgctac gtgactgggt
   cagggctgcg ccccgacacc cgctaaaacc tgctgacgcg ccctgacggg cttgtcagct
   cccggcatcc gctcacagac aagctgtgac cgtctccggg agctgcatgt gtcagaggtt
   ttcaccgtca tccccgaaac gtgcgaggca gctgcggtaa agctcatcgg cgtggtcgtg
   aagcgattca caaatatcgg cctgttcatc tgcgtccagt tcgttgagct tctccagcag
   cgttaatgtc tggcttctga taaagcgggc catgttaagg gcggtttttt cctgtttagt
   cactgatgcc tccgtgtaag ggggatttct gttcatgggg taatgatacc gatgaaacgc
   gagaggatgc tcacaatacg ggttactgat gatgaacatg cccggttact tgaacgctgt
   gagggtaaac aactggcggt atggatgcgg cgggtctgcc tgggggagcc ggttgcccgt
   tccggaaaac tgccgacact ggcaccgccg ttactgcgtc agctggccgc catcggaaat
   aacctgaatc agacagcccg taaggtgaac agcgggcagt ggtcttccgg tgaccgggtt
   caggtggtgg ccgcactgat ggccatcggg gatgagctgc gccggctgcg tctggctgtc
   agggaacagg gggcgcggga tgatagttaa atttcatgcc aggggaaaag gtggtggcag
   tggtccggtt gattacctgc tggggaggga gcgtaaccgc gaaggcgcaa cggtgcttca
   gggtataccg gaagaagtcc gggaactcat cgatgccacg ccatttgcga agaaatacac
   gtccggtgtt ctgtcgttcg cggagaagga gctgccgccg ggaggacgtg aaaaagtgat
   ggcgagcttt gagcgtgtac tgatgcccgg tctcgaaaaa aatcagtaca gcatcctgtg
   ggtggagcac caggacaagg gacggcttga gctgaatttt gtcattccga acatggagct
   acagaccgga aaacgcctcc agccgtacta cgaccgcgca gacaggccta gaattgatgc
   ttggcagacg ctgttaaatc accattacgg gctgcatgac ccgaacgccc cggagaaccg
   caggacgctg acactccctg ataacctgcc tgaaacgaaa caggcgcttg ctgagggcgt
   cacgcgaggt atagatgcac tttaccatgc cggagagata aaaggccgtc aggatgtgat
   tcaggcgctc actgaggcgg ggctggaagt ggtcagggtg acgcgaagca gtatcagcat
   tgcagatccg aacggcggga agaatatcag gctgaaagga gcattttatg agcaatcttt
   tgcagacggg cgcggagttc gagaaaaagc tgaaagagag agccgaatct acagagaaaa
   tgctgaacaa cgagttcagg aggctcggcg aatctgtaag cgaggctgtg acatcaaacg
   agacgaaaat cagagacgct atagccctgt tcacagcctc gacagaggaa tcgctggaaa
   aacaccggga aggggtgaaa gaggcgatga tgcagcacag gagggacgtg ttaaagctgg
   cagggaatac gggcatgatg ttactgggga tagtctttct cctgtttacc gcgagtggcg
   ggacgctctg gtatcttgga gggaggatac aggcgaacct ggaagaaatc aggaagcagg
   aagagacatt gcagaaactg aacgcgaaga catggggcgt ggagtttgtg caggacggga
   acaggaaatt ccttgtcctt ccgtacggga aatcagcgga ggtgattccc tttcagggga
   aagagtgggt aatggaactt ggatgaagaa agagtgaaca tgatggttcc gccatggggc
   gggcggtcat ggagttgtca ctggcagatt tacctatgac ccagcaaaac atcatcgaca
   agctggaacg gtaccggaag gaaacgggaa acgtgatagg taagggtgtg aacgggatgc
   agctgagata gtcaggaagg gtagtaaagc tgtgaagtag gcacaaaaaa cccggcgcgg
   tggccggttg ttaaagctca atatcaacta tgaaaagttt actaatagcc ccttttctaa
   ctgctgcttt ggcagttact tttaccgctg actcagtact tagacccgtt gacagaaaac
   gactaagtga aatgagatac gggttgtctg cctttgaagc agatggatcg cttatttgtg
   ctgagatgcg cttatctgaa tcatcacctt ctataatgac tttagcggtc attcggtgag
   cgtcgaa
//