back Return to this vector's summary.
ID  PXT5    preliminary; circular DNA; SYN; 5121 BP.
XX
AC  IG9846;
XX
DT  01-JUL-1995 (Rel. 11, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli plasmid vector pXT5 - complete.
XX
KW  cloning vector; insertion sequence.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  pXT5 from ColE1 & pBR322
RC  pSZ7 from pXT5
RA  Zhiang S., Yan L., Zubay G.;
RT  "Regulation of gene expression in plasmid ColE1: delayed expression
RT  of the kil gene";
RL  J. Bacteriol. 170:5460-5467(1988).
XX
CC  Created by Moore, July 1995, under contract with NCBI.
CC  NM (pXT5)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP ()
CC  HO (E.coli)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)
CC  SE ()
CC  PA (ColE1)(pBR322)
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. ColE1 remove XmnI-XmnI 2948bp 1684..4632,
FT          \ 3698bp
FT          2. pBR322 EcoRI-AvaI 1427bp 4360..4361..1426, tet gene
FT          blunt end:blunt end
FT          -> pXT5 5125bp"
FT  -        1..1683
FT          /note="ColE1 1..1683 1683bp
FT          XmnI =  GAANN^NNTTC
FT          EcoRI = G^AATT C"
FT  -        1684..3106
FT          /note="pBR322 3..1425 1423bp
FT          AvaI =   C^YCGRG
FT          XmnI = GAANN^NNTTC"
FT  -        3107..5121
FT          /note="ColE1 4632..6646 2015bp"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
XX
SQ  Sequence 5121 BP; 1288 A; 1207 C; 1316 G; 1310 T; 0 other;
   ttctatgctc ctatattgat aagaataaac ttaatactat aaatgaggtg ttagggattt
   aattattctt tattgatata aaaagtccta gcaatccaaa tgggattgct aggaccaaac
   aaagtagatt atatagcata aataggttta attttgctac gggggcgtta tttaggtttt
   ttcttctttc gaaaaaatct ttctttatga agttaaaagc tatgtattca atagcatatt
   ttgaatatgg acatagaata gtgcttatca ctattgcata tagcatctta tctgacacaa
   ggaaataata cccttcgctg ttttttgtta taaggtatat atatataagt gtgcagtaca
   ggccaaataa aatatttttt atgtagtatc ttaagctcat aaattaaacc tcgccatata
   ttcttttcat tttataagga tcgagttatg aggaaaagat tttttgtggg aatattcgcg
   ataaacctcc ttgttggatg tcaggctaac tatatacctg atgttcaggg agggaccatc
   gcaccatcct cctcttctaa actgacgggg atcgcggttc agtagaaaag attaaaggat
   cttcttgaga tccttttttt ctgcgcgtaa tctgctgctt gcaaacaaaa aaaccaccgc
   taccaacggt ggtttgtttg ccggatcaag agctaccaac tctttttccg aaggtaactg
   gcttcagcag agcgcagata ccaaatactg tccttctagt gtagccgtag tcgggccact
   acttcaagaa ctctgtagca ccgtttgtgc catcatcgct ctgctaatcc ggttaccagt
   ggctgctgcc agtggcgtta aggcgtgcct taccgggttg gactcaagac gatagttacc
   ggataaggcg cagcggtcgg gctgaacggg gggttcgtgc acacagccca gcttggagcg
   aacgacctac accgaactga gataccaaca gcgtgagcta tgagaaagcg ccacgcttcc
   cgaagggaga aaggcggaca ggtatccggt aagcggcagg gtcggaacag gagagcgcac
   gagggagctt ccagggggaa acgcctggta gctttatagt cctgtcgggt ttcgccacct
   ctgacttgag cgtctatttt tgtgatgctc gtcagggggg cggagcctat ggaaaaacgc
   ctgctacgtg gccttcttcc tgttcctggt cttttgctca catgttcttt ccggccttat
   cccctgattc tgtggataac tgtgttaccg tttttgtgtg agtcagtacc gctcgccgca
   gtcgaacgac cgagcgtagc gagtcagtga gcgaggaagc ggaaaagcgc ctggacgtgc
   attttctcct tacgcatctg tgcggcattt cacacccggc atggcgtact tttcatacaa
   tccgcactga tgccgcatgg ttaagccagt atacactccg ctatcgctac gtgactgggt
   cagggctgcg ccccgacacc cgctaaaacc tgctgacgcg ccctgacggg cttgtcagct
   cccggcatcc gctcacagac aagctgtgac cgtctccggg agctgcatgt gtcagaggtt
   ttcaccgtca tccccgaaac gtgcgaggca gctgcggtaa agctcatcgg cgtggtcgtg
   aagctcatgt ttgacagctt atcatcgata agctttaatg cggtagttta tcacagttaa
   attgctaacg cagtcaggca ccgtgtatga aatctaacaa tgcgctcatc gtcatcctcg
   gcaccgtcac cctggatgct gtaggcatag gcttggttat gccggtactg ccgggcctct
   tgcgggatat cgtccattcc gacagcatcg ccagtcacta tggcgtgctg ctagcgctat
   atgcgttgat gcaatttcta tgcgcacccg ttctcggagc actgtccgac cgctttggcc
   gccgcccagt cctgctcgct tcgctacttg gagccactat cgactacgcg atcatggcga
   ccacacccgt cctgtggatc ctctacgccg gacgcatcgt ggccggcatc accggcgcca
   caggtgcggt tgctggcgcc tatatcgccg acatcaccga tggggaagat cgggctcgcc
   acttcgggct catgagcgct tgtttcggcg tgggtatggt ggcaggcccc gtggccgggg
   gactgttggg cgccatctcc ttgcatgcac cattccttgc ggcggcggtg ctcaacggcc
   tcaacctact actgggctgc ttcctaatgc aggagtcgca taagggagag cgtcgaccga
   tgcccttgag agccttcaac ccagtcagct ccttccggtg ggcgcggggc atgactatcg
   tcgccgcact tatgactgtc ttctttatca tgcaactcgt aggacaggtg ccggcagcgc
   tctgggtcat tttcggcgag gaccgctttc gctggagcgc gacgatgatc ggcctgtcgc
   ttgcggtatt cggaatcttg cacgccctcg ctcaagcctt cgtcactggt cccgccacca
   aacgtttcgg cgagaagcag gccattatcg ccggcatggc ggccgacgcg ctgggctacg
   tcttgctggc gttcgcgacg cgaggctgga tggccttccc cattatgatt cttctcgctt
   ccggcggcat cgggatgccc gcgttgcagg ccatgctgtc caggcaggta gatgacgacc
   atcagggaca gcttcaagga tcgctcgcgg ctcttaccag cctaacttcg atcactggac
   cgctgatcgt cacggcgatt tatgccgcct cggcgagcac atggaacggg ttggcatgga
   ttgtaggcgc cgccctatac cttgtctgcc tccccgcgtt gcgtcgcggt gcatggagcc
   gggccacctc gacctgaatg gaagccggcg gcacctcgct aacggattca ccactccaag
   aattggagcc aatcaattct tgcggagaac tgtgaatgcg caaaccaacc cttggcagaa
   catatccatc gcgtccgcca tctccagcag ccgcacgcgg cgcatcgcgt tctgtctgct
   gatcatgtgg attttctgca tgtccctcac tgtgcctttc tggtgtctca ttctgcttta
   attcgccgta tgcccggatc agttcactgg tttcaaactc ccgtcgtccg tccctgccgg
   tacggtaact gacaaggcct ccgcgcatat cacggtaaaa ctgtgaacgc gatctgcctg
   tcatttttag tgcgtcccgg agtgtgtgcc atgccataaa gtgacagtgt cccatagatg
   tctcatctca tagtttcagt aaaacataat gaggtctgag aacggtaatg tttgtgctgg
   tttttgtggc atcgggcgag aatagcgcgt ggtgtgaaag actgtttttt tgatcgtttt
   cacaaaaatg gaagtccaca gtcttgacag ggaaaatgca gcggcgtagc ttttatgctg
   tatataaaac cagtggttat atgtacagta tttattttta acttattgtt ttaaaagtca
   aagaggattt tataatggaa accgcggtag cgtactataa agatggtgtt ccttatgatg
   ataagggaca ggtaattatt actcttttga atggtactcc tgacgggagt ggctctggcg
   gcggaggtgg aaaaggaggc agtaaaagtg aaagttctgc agctattcat gcaactgcta
   aatggtctac tgctcaatta aagaaaacac aggcagagca ggctgcccgg gcaaaagctg
   cagcggaagc acaggcgaaa gcaaaggcaa acagggatgc gctgactcag cgcctgaagg
   atatcgtgaa tgaggctctt cgtcacaatg cctcacgtac gccttcagca acagagcttg
   ctcatgctaa taatgcagct atgcaggcgg aagcagagcg tttgcgcctt gcgaaagcag
   aagaaaaagc ccgtaaagaa gcggaagcag cagaaaaggc ttttcaggaa gcagaacaac
   gacgtaaaga gattgaacgg gagaaggctg aaacagaacg ccagttgaaa ctggctgaag
   ctgaagagaa acgactggct gcattgagtg aagaagctaa agctgttgag atcgcccaaa
   aaaaactttc tgctgcacaa tctgaagtgg tgaaaatgga tggagagatt aagactctca
   attctcgttt aagctccagt atccatgccc gtgatgcaga aatgaaaacg ctcgctggaa
   aacgaaatga actggctcag gcatccgcta aatataaaga actggatgag ctggtcaaaa
   aactatcacc aagagccaat gatccgcttc agaaccgtcc tttttttgaa gcaaccagac
   gacgggttgg ggccggtaag attagagaag aaaaacaaaa acaggtaaca gcatcagaaa
   cacgtattaa ccggataaat gctgatataa ctcagatcca gaaggctatt tctcaggtca
   gtaataatcg taatgccggt atcgctcgtg ttcatgaagc tgaagaaaat ttgaaaaaag
   cacagaataa tctccttaat tcacagatta aggatgctgt tgatgcaaca gttagctttt
   atcaaacgct gactgaaaaa tatggtgaaa aatattcgaa aatggcacag gaacttgctg
   ataagtctaa aggtaagaaa atcggcaatg tgaatgaagc tctcgctgct tttgaaaaat
   acaaggatgt tttaaataag aaattcagca aagccgatcg tgatgctatt tttaatgcgt
   tggcatcggt gaagtatgat gactgggcta aacatttaga tcagtttgcc aagtacttga
   agattacggg gcatgtttct tttggatatg atgtggtatc tgatatccta aaaattaagg
   atacaggtga ctggaagcca ctatttctta cattagagaa gaaagctgca gatgcagggg
   tgagttatgt tgttgcttta ctttttagct tgcttgctgg aactacatta ggtatttggg
   gtattgctat tgttacagga a
//