back Return to this vector's summary.
ID  PYEURA3  preliminary; circular DNA; SYN; 6170 BP.
XX
AC  U02457; IG1148;
XX
DT  01-FEB-1993 (Rel. 7, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli plasmid vector pYEUra3 - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  pYEUra3
RA  Kitts P.A.;
RT  "CLONTECH Vectors On Disc version 1.1";
RL  Unpublished (1993).
XX
RN  [2]
RP  1-6170
RC  pYEUra3
RA  Kitts P.A.;
RT  ;
RL  Submitted (07-OCT-1993) by:
RL  Kitts P.A., CLONTECH Laboratories, Inc.,
RL  4030 Fabian Way, Palo Alto, CA 94303, USA.
XX
CC  This sequence has been compiled from information in the sequence
CC  databases, published literature and other sources, together with
CC  partial sequences obtained by CLONTECH; this vector has not been
CC  completely sequenced. If you suspect there is an error in this
CC  sequence, please contact CLONTECH's Technical Service Department at
CC  (415) 424-8222 or (800) 662-2566, extension 3 or E-mail
CC  CLONTECH@BIOTECHNET.COM.
CC  NCBI gi: 413823
CC  NM (pYEUra3)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP (CLONTECH)
CC  HO (E.coli)(yeast)
CC  CP ()
CC  FN (expression)
CC  SE ()
CC  PA (pBR322)
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. pBR322, ori/amp gene
FT          2. yeast, CEN4
FT          3. yeast, ARS1
FT          4. yeast, URA3 gene
FT          5. yeast, GAL1-GAL10 promoter
FT          6. T7, promoter
FT          7. f1, ori
FT          -> pYEUra3 6170bp"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT NoeI"
FT  CDS       0..0
FT          /note="ANT E. coli beta-lactamase gene (bla)
FT          ampicillin resistance gene (apr/amp)"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="yeast centromere CEN4"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI yeast ARS1"
FT  misc_binding  2600..2600
FT          /note="SIT HindIII"
FT  CDS       0..0
FT          /note="ANT yeast URA3 gene (uracil)"
FT  misc_binding  150..1500
FT          /note="SIT EcoRI"
FT  promoter    complement(0..0)
FT          /note="PRO yeast GAL10 gene"
FT  promoter    0..0
FT          /note="PRO yeast GAL1 gene"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="MCS BamHI-XbaI-SalI-XhoI"
FT  promoter    complement(0..0)
FT          /note="PRO bacteriophage T7"
FT  CDS       0..0
FT          /note="GEN E. coli beta-galactosidase gene (lacZ)"
FT  rep_origin   complement(0..0)
FT          /note="ORI bacteriophage f1"
XX
SQ  Sequence 6170 BP; 1719 A; 1331 C; 1329 G; 1791 T; 0 other;
   gccggctttc cccgtcaagc tctaaatcgg gggctccctt tagggttccg atttagtgct
   ttacggcacc tcgaccccaa aaaacttgat tagggtgatg gttcacgtag tgggccatcg
   ccctgataga cggtttttcg ccctttgacg ttggagtcca cgttctttaa tagtggactc
   ttgttccaaa ctggaacaac actcaaccct atctcggtct attcttttga tttataaggg
   attttgccga tttcggccta ttggttaaaa aatgagctga tttaacaaaa atttaacgcg
   aattttaaca aaatattaac gcttacaatt tccattcgcc attcaggctg cgcaactgtt
   gggaagggcg atcggtgcgg gcctcttcgc tattacgcca gctggcgaaa gggggatgtg
   ctgcaaggcg attaagttgg gtaacgccag ggttttccca gtcacgacgt tgtaaaacga
   cggccagtga attgtaatac gactcactat agggcgaatt gggtaccggg ccccccctcg
   aggtcgactc tagaggatcc ccgggtaccg agctcgaatt aattcggcta gaggtttttt
   ctccttgacg ttaaagtata gaggtatatt aacaattttt tgttgatact tttattacat
   ttgaataaga agtaatacaa accgaaaatg ttgaaagtat tagttaaagt ggttatgcag
   tttttgcatt tatatatctg ttaatagatc aaaaatcatc gcttcgctga ttaattaccc
   cagaaataag gctaaaaaac taatcgcatt atcatcctat ggttgttaat ttgattcgtt
   catttgaagg tttgtggggc caggttactg ccaatttttc ctcttcataa ccataaaagc
   tagtattgta gaatctttat tgttcggagc agtgcggcgc gaggcacatc tgcgtttcag
   gaacgcgacc ggtgaagacg aggacgcacg gaggagagtc ttccttcgga gggctgtcac
   ccgctcggcg gcttctaatc cgtacttcaa tatagcaatg agcagttaag cgtattactg
   aaagttccaa agagaaggtt tttttaggct aagataatgg ggctctttac atttccacaa
   catataagta agattagata tggatatgta tatggatatg tatatggtgg taatgccatg
   taatatgatt attaaacttc tttgcgtcca tccaaaaaaa aagtaagaat ttttgaaaat
   tcaatataaa tgacagctca gttacaaagt gaaagtactt ctaaaattgt tttggttaca
   ggtggtgctg gatacattgg ttcacacact gtggtagagc taattgagaa tggatatgac
   tgtgttgttg ctgataacct gtcgaattcg agctcggtac ccgggtaata actgatataa
   ttaaattgaa gctctaattt gtgagtttag tatacatgca tttacttata atacagtttt
   ttagttttgc tggccgcatc ttctcaaata tgcttcccag cctgcttttc tgtaacgttc
   accctctacc ttagcatccc ttccctttgc aaatagtcct cttccaacaa taataatgtc
   agatcctgta gagaccacat catccacggt tctatactgt tgacccaatg cgtctccctt
   gtcatctaaa cccacaccgg gtgtcataat caaccaatcg taaccttcat ctcttccacc
   catgtctctt tgagcaataa agccgataac aaaatctttg tcgctcttcg caatgtcaac
   agtaccctta gtatattctc cagtagatag ggagcccttg catgacaatt ctgctaacat
   caaaaggcct ctaggttcct ttgttacttc ttctgccgcc tgcttcaaac cgctaacaat
   acctgggccc accacaccgt gtgcattcgt aatgtctgcc cattctgcta ttctgtatac
   acccgcagag tactgcaatt tgactgtatt accaatgtca gcaaattttc tgtcttcgaa
   gagtaaaaaa ttgtacttgg cggataatgc ctttagcggc ttaactgtgc cctccatgga
   aaaatcagtc aagatatcca catgtgtttt tagtaaacaa attttgggac ctaatgcttc
   aactaactcc agtaattcct tggtggtacg aacatccaat gaagcacaca agtttgtttg
   cttttcgtgc atgatattaa atagcttggc agcaacagga ctaggatgag tagcagcacg
   ttccttatat gtagctttcg acatgattta tcttcgtttc ctgcaggttt ttgttctgtg
   cagttgggtt aagaatactg ggcaatttca tgtttcttca acactacata tgcgtatata
   taccaatcta agtctgtgct ccttccttcg ttcttccttc tgttcggaga ttaccgaatc
   aaaaaaattt caaggaaacc gaaatcaaaa aaaagaataa aaaaaaaatg atgaattgaa
   aagcttacat tttatgttag ctggtggact gacgccagaa aatgttggtg atgcgcttag
   attaaatggc gttattggtg ttgatgtaag cggaggtgtg gagacaaatg gtgtaaaaga
   ctctaacaaa atagcaaatt tcgtcaaaaa tgctaagaaa taggttatta ctgagtagta
   tttatttaag tattgtttgt gcacttgcct gcaggccttt tgaaaagcaa gcataaaaga
   tctaaacata aaatctgtaa aataacaaga tgtaaagata atgctaaatc atttggcttt
   ttgattgatt gtacaggaaa atatacatcg cagggggttg acttttacca tttcaccgca
   atggaatcaa acttgttgaa gagaatgttc acaggcgcat acgctacaat gacccgattc
   ttgctagcct tttctcggtc ttgcaaacaa ccgccaactc taagaggtga tacttattta
   ctgtaaaact gtgacgataa aaccggaagg aagaataaga aaactcgaac tgatctataa
   tgcctatttt ctgtaaagag tttaagctat gaaagcctcg gcattttggc cgctcctagg
   tagtgctttt tttccaagga caaaacagtt tctttttctt gagcaggttt tatgtttcgg
   taatcataaa caataaataa attatttcat ttatgtttaa aaataaaaaa taaaaaagta
   ttttaaattt ttaaaaaagt tgattataag catgtgacct tttgcaagca attaaatttt
   gcaatttgtg attttaggca aaagttacaa tttctggctc gtgtaatata tgtatgctaa
   agtgaacttt tacaaagtcg atatggactt agtcaaaaga aattttctta aaaatatata
   gcactagcca atttagcact tctttatgag atatattata gactttatta agccagattt
   gtgtattata tgtatttacc cggcgaatca tggacataca ttctgaaata ggtaatattc
   tctatggtga gacagcatag ataacctagg atacaagtta aaagctagta ctgttttgca
   gtaatttttt tcttttttat aagaatgtta ccacctaaat aagttataaa gtcaatagtt
   aagtttgata tttgattgta aaataccgta atatatttgc atgatcaaaa ggctcaatgt
   tgactagcca gcatgtcaac cactatattg atcaccgata tatggacttc cacaccaact
   agtaatatga caataaattc aagatattct tcatgagaat ggcccagctg cctcgcgcgt
   ttcggtgatg acggtgaaaa cctctgacac atgcagctcc cggagacggt cacagcttgt
   ctgtaagcgg atgccgggag cagacaagcc cgtcagggcg cgtcagcggg tgttggcggg
   tgtcggggcg cagccatgac ccagtcacgt agcgatagcg gagtgtatac tggcttaact
   atgcggcatc agagcagatt gtactgagag tgcaccatat gcggtgtgaa ataccgcaca
   gatgcgtaag gagaaaatac cgcatcaggc gctcttccgc ttcctcgctc actgactcgc
   tgcgctcggt cgttcggctg cggcgagcgg tatcagctca ctcaaaggcg gtaatacggt
   tatccacaga atcaggggat aacgcaggaa agaacatgtg agcaaaaggc cagcaaaagg
   ccaggaaccg taaaaaggcc gcgttgctgg cgtttttcca taggctccgc ccccctgacg
   agcatcacaa aaatcgacgc tcaagtcaga ggtggcgaaa cccgacagga ctataaagat
   accaggcgtt tccccctgga agctccctcg tgcgctctcc tgttccgacc ctgccgctta
   ccggatacct gtccgccttt ctcccttcgg gaagcgtggc gctttctcat agctcacgct
   gtaggtatct cagttcggtg taggtcgttc gctccaagct gggctgtgtg cacgaacccc
   ccgttcagcc cgaccgctgc gccttatccg gtaactatcg tcttgagtcc aacccggtaa
   gacacgactt atcgccactg gcagcagcca ctggtaacag gattagcaga gcgaggtatg
   taggcggtgc tacagagttc ttgaagtggt ggcctaacta cggctacact agaaggacag
   tatttggtat ctgcgctctg ctgaagccag ttaccttcgg aaaaagagtt ggtagctctt
   gatccggcaa acaaaccacc gctggtagcg gtggtttttt tgtttgcaag cagcagatta
   cgcgcagaaa aaaaggatct caagaagatc ctttgatctt ttctacgggg tctgacgctc
   agtggaacga aaactcacgt taagggattt tggtcatgag attatcaaaa aggatcttca
   cctagatcct tttaaattaa aaatgaagtt ttaaatcaat ctaaagtata tatgagtaaa
   cttggtctga cagttaccaa tgcttaatca gtgaggcacc tatctcagcg atctgtctat
   ttcgttcatc catagttgcc tgactccccg tcgtgtagat aactacgata cgggagggct
   taccatctgg ccccagtgct gcaatgatac cgcgagaccc acgctcaccg gctccagatt
   tatcagcaat aaaccagcca gccggaaggg ccgagcgcag aagtggtcct gcaactttat
   ccgcctccat ccagtctatt aattgttgcc gggaagctag agtaagtagt tcgccagtta
   atagtttgcg caacgttgtt gccattgctg caggcatcgt ggtgtcacgc tcgtcgtttg
   gtatggcttc attcagctcc ggttcccaac gatcaaggcg agttacatga tcccccatgt
   tgtgcaaaaa agcggttagc tccttcggtc ctccgatcgt tgtcagaagt aagttggccg
   cagtgttatc actcatggtt atggcagcac tgcataattc tcttactgtc atgccatccg
   taagatgctt ttctgtgact ggtgagtact caaccaagtc attctgagaa tagtgtatgc
   ggcgaccgag ttgctcttgc ccggcgtcaa cacgggataa taccgcgcca catagcagaa
   ctttaaaagt gctcatcatt ggaaaacgtt cttcggggcg aaaactctca aggatcttac
   cgctgttgag atccagttcg atgtaaccca ctcgtgcacc caactgatct tcagcatctt
   ttactttcac cagcgtttct gggtgagcaa aaacaggaag gcaaaatgcc gcaaaaaagg
   gaataagggc gacacggaaa tgttgaatac tcatactctt cctttttcaa tattattgaa
   gcatttatca gggttattgt ctcatgagcg gatacatatt tgaatgtatt tagaaaaata
   aacaaatagg ggttccgcgc acatttcccc gaaaagtgcc acctgacgcg ccctgtagcg
   gcgcattaag cgcggcgggt gtggtggtta cgcgcagcgt gaccgctaca cttgccagcg
   ccctagcgcc cgctcctttc gctttcttcc cttcctttct cgccacgttc
//