back Return to this vector's summary.
ID  YCPGAL0  preliminary; circular DNA; SYN; 6773 BP.
XX
AC  IG9856;
XX
DT  01-JUL-1995 (Rel. 11, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli plasmid vector YCpGAL0 - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  YCpGAL0 from YCplac111 & pBM272
RC  YCpGAL1, YCpGAL2, YCpGAL3 from YCpGAL0 & oligo
RC  pCRF1, pCRF2, pCRF3 from HSV-1 VP16 gene
RC  pDBD series from YCpGAL1 & pCRF1
RA  Bonner J.J.;
RT  "Vectors for the expression and analysis of DNA-binding proteins in
RT  yeast";
RL  Gene 104:113-118(1991).
XX
CC  Created by Moore, July 1995, under contract with NCBI.
CC  NM (YCpGAL0)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP ()
CC  HO (E.coli)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)
CC  SE ()
CC  PA (pBM272)(YCplac111)
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. YCplac111 BglII 6112bp 1987..1987
FT          Klenow
FT          EcoRI-BamHI 6091bp 285..6112..264,
FT          \ lacZ/CEN4/ARS1/LEU2/amp
FT          2. pBM272 EcoRI-BamHI 678bp 2..680, GAL1-GAL10 regulat
FT          -> plasmid 6769bp
FT          1. plasmid EcoRI 6769bp 285..285
FT          Klenow
FT          -> YCpGAL0 6773bp"
FT  -        1..1706
FT          /note="YCplac111 285..1990 1706bp
FT          BglII = A^GATC T
FT          BglII =   A^GATCT"
FT  -        1707..6095
FT          /note="YCplac111 1987..6112..263 4389bp
FT          BamHI = G^GATCC"
FT  -        6096..6773
FT          /note="pBM272 2..679 678bp complement
FT          EcoRI = G^AATT C
FT          EcoRI =   G^AATTC"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
XX
SQ  Sequence 6773 BP; 1962 A; 1413 C; 1425 G; 1973 T; 0 other;
   aattcactgg ccgtcgtttt acaacgtcgt gactgggaaa accctggcgt tacccaactt
   aatcgccttg cagcacatcc ccctttcgcc agctggcgta atagcgaaga ggcccgcacc
   gatcgccctt cccaacagtt gcgcagcctg aatggcgaat ggcgcctgat gcggtatttt
   ctccttacgc atctgtgcgg tatttcacac cgcatatatc gctgggccat tctcatgaag
   aatatcttga atttattgtc atattactag ttggtgtgga agtccatata tcggtgatca
   atatagtggt tgacatgctg gctagtcaac attgagcctt ttgatcatgc aaatatatta
   cggtatttta caatcaaata tcaaacttaa ctattgactt tataacttat ttaggtggta
   acattcttat aaaaaagaaa aaaattactg caaaacagta ctagctttta acttgtatcc
   taggttatct atgctgtctc accatagaga atattaccta tttcagaatg tatgtccatg
   attcgccggg taaatacata taatacacaa atctggctta ataaagtcta taatatatct
   cataaagaag tgctaaattg gctagtgcta tatattttta agaaaatttc ttttgactaa
   gtccatatcg actttgtaaa agttcacttt agcatacata tattacacga gccagaaatt
   gtaacttttg cctaaaatca caaattgcaa aatttaattg cttgcaaaag gtcacatgct
   tataatcaac ttttttaaaa atttaaaata cttttttatt ttttattttt aaacataaat
   gaaataattt atttattgtt tatgattacc gaaacataaa acctgctcaa gaaaaagaaa
   ctgttttgtc cttggaaaaa aagcactacc taggagcggc caaaatgccg aggctttcat
   agcttaaact ctttacagaa aataggcatt atagatcagt tcgagttttc ttattcttcc
   ttccggtttt atcgtcacag ttttacagta aataagtatc acctcttaga gttcgatgat
   aagctgtcaa acatgagaat taattccaca tgttaaaata gtgaaggagc atgttcggca
   cacagtggac cgaacgtggg gtaagtgcac tagggtccgg ttaaacggat ctcgcattga
   tgaggcaacg ctaattatca acatatagat tgttatctat ctgcatgaac acgaaatctt
   tacttgacga cttgaggctg atggtgttta tgcaaagaaa ccactgtgtt taatatgtgt
   cactgtttga tattactgtc agcgtagaag ataatagtaa aagcggttaa taagtgtatt
   tgagataagt gtgataaagt ttttacagcg aaaagacgat aaatacaaga aaatgattac
   gaggatacgg agagaggtat gtacatgtgt atttatatac taagctgccg gcggttgttt
   gcaagaccga gaaaaggcta gcaagaatcg ggtcattgta gcgtatgcgc ctgtgaacat
   tctcttcaac aagtttgatt ccattgcggt gaaatggtaa aagtcaaccc cctgcgatgt
   atattttcct gtacaatcaa tcaaaaagcc aaatgattta gcattatctt tacatcttgt
   tattttacag attttatgtt tagatcgatc ttttatgctt gcttttcaaa aggcttgcag
   gcaagtgcac aaacaatact taaataaata ctactcagta ataacctatt tcttagcatt
   tttgacgaaa tttgctattt tgttagagtc ttttacacca tttgtctcca cacctccgct
   tacatcaaca ccaataacgc catttaatct aagcgcatca ccaacatttt ctggcgtcag
   tccaccagct aacataaaat gtaagctctc ggggctctct tgccttccaa cccagtcaga
   aatcgagttc caatccaaaa gttcacctgt cccacctgct tctgaatcaa acaagggaat
   aaacgaatga ggtttctgtg aagctgcact gagtagtatg ttgcagtctt ttggaaatac
   gagtctttta ataactggca aaccgaggaa ctcttggtat tcttgccacg actcatctcc
   atgcagttgg acgatcgatg ataagctgtc aaacatgaga attaattcta ccctatgaac
   atattccatt ttgtaatttc gtgtcgtttc tattatgaat ttcatttata aagtttatgt
   acaaatatca taaaaaaaga gaatcttttt aagcaaggat tttcttaact tcttcggcga
   cagcatcacc gacttcggtg gtactgttgg aaccacctaa atcaccagtt ctgatacctg
   catccaaaac ctttttaact gcatcttcaa tggccttacc ttcttcaggc aagttcaatg
   acaatttcaa catcattgca gcagacaaga tagtggcgat agggtcaacc ttattctttg
   gcaaatctgg agcagaaccg tggcatggtt cgtacaaacc aaatgcggtg ttcttgtctg
   gcaaagaggc caaggacgca gatggcaaca aacccaagga acctgggata acggaggctt
   catcggagat gatatcacca aacatgttgc tggtgattat aataccattt aggtgggttg
   ggttcttaac taggatcatg gcggcagaat caatcaattg atgttgaacc ttcaatgtag
   gaaattcgtt cttgatggtt tcctccacag tttttctcca taatcttgaa gaggccaaaa
   cattagcttt atccaaggac caaataggca atggtggctc atgttgtagg gccatgaaag
   cggccattct tgtgattctt tgcacttctg gaacggtgta ttgttcacta tcccaagcga
   caccatcacc atcgtcttcc tttctcttac caaagtaaat acctcccact aattctctga
   caacaacgaa gtcagtacct ttagcaaatt gtggcttgat tggagataag tctaaaagag
   agtcggatgc aaagttacat ggtcttaagt tggcgtacaa ttgaagttct ttacggattt
   ttagtaaacc ttgttcaggt ctaacactac ctgtacccca tttaggacca cccacagcac
   ctaacaaaac ggcatcaacc ttcttggagg cttccagcgc ctcatctgga agtgggacac
   ctgtagcatc gatagcagca ccaccaatta aatgattttc gaaatcgaac ttgacattgg
   aacgaacatc agaaatagct ttaagaacct taatggcttc ggctgtgatt tcttgaccaa
   cgtggtcacc tggcaaaacg acgatcttct taggggcaga cataggggca gacattagaa
   tggtatatcc ttgaaatata tatatatatt gctgaaatgt aaaaggtaag aaaagttaga
   aagtaagacg attgctaacc acctattgga aaaaacaata ggtccttaaa taatattgtc
   aacttcaagt attgtgatgc aagcatttag tcatgaacgc ttctctattc tatatgaaaa
   gccggttccg gcctctcacc tttccttttt ctcccaattt ttcagttgaa aaaggtatat
   gcgtcaggcg acctctgaaa ttaacaaaaa atttccagtc atcgaatttg attctgtgcg
   atagcgcccc tgtgtgttct cgttatgttg aggaaaaaaa taatggttgc taagagattc
   gaactcttgc atcttacgat acctgagtat tcccacagtt aattcttgaa gacgaaaggg
   cctcgtgata cgcctatttt tataggttaa tgtcatgata ataatggttt cttagacgtc
   aggtggcact tttcggggaa atgtgcgcgg aacccctatt tgtttatttt tctaaataca
   ttcaaatatg tatccgctca tgagacaata accctgataa atgcttcaat aatattgaaa
   aaggaagagt atgagtattc aacatttccg tgtcgccctt attccctttt ttgcggcatt
   ttgccttcct gtttttgctc acccagaaac gctggtgaaa gtaaaagatg ctgaagatca
   gttgggtgca cgagtgggtt acatcgaact ggatctcaac agcggtaaga tccttgagag
   ttttcgcccc gaagaacgtt ttccaatgat gagcactttt aaagttctgc tatgtggcgc
   ggtattatcc cgtattgacg ccgggcaaga gcaactcggt cgccgcatac actattctca
   gaatgacttg gttgagtact caccagtcac agaaaagcat cttacggatg gcatgacagt
   aagagaatta tgcagtgctg ccataaccat gagtgataac actgcggcca acttacttct
   gacaacgatc ggaggaccga aggagctaac cgcttttttg cacaacatgg gggatcatgt
   aactcgcctt gatcgttggg aaccggagct gaatgaagcc ataccaaacg acgagcgtga
   caccacgatg cctgtagcaa tggcaacaac gttgcgcaaa ctattaactg gcgaactact
   tactctagct tcccggcaac aattaataga ctggatggag gcggataaag ttgcaggacc
   acttctgcgc tcggcccttc cggctggctg gtttattgct gataaatctg gagccggtga
   gcgtgggtct cgcggtatca ttgcagcact ggggccagat ggtaagccct cccgtatcgt
   agttatctac acgacgggga gtcaggcaac tatggatgaa cgaaatagac agatcgctga
   gataggtgcc tcactgatta agcattggta actgtcagac caagtttact catatatact
   ttagattgat ttaaaacttc atttttaatt taaaaggatc taggtgaaga tcctttttga
   taatctcatg accaaaatcc cttaacgtga gttttcgttc cactgagcgt cagaccccgt
   agaaaagatc aaaggatctt cttgagatcc tttttttctg cgcgtaatct gctgcttgca
   aacaaaaaaa ccaccgctac cagcggtggt ttgtttgccg gatcaagagc taccaactct
   ttttccgaag gtaactggct tcagcagagc gcagatacca aatactgtcc ttctagtgta
   gccgtagtta ggccaccact tcaagaactc tgtagcaccg cctacatacc tcgctctgct
   aatcctgtta ccagtggctg ctgccagtgg cgataagtcg tgtcttaccg ggttggactc
   aagacgatag ttaccggata aggcgcagcg gtcgggctga acggggggtt cgtgcacaca
   gcccagcttg gagcgaacga cctacaccga actgagatac ctacagcgtg agctatgaga
   aagcgccacg cttcccgaag ggagaaaggc ggacaggtat ccggtaagcg gcagggtcgg
   aacaggagag cgcacgaggg agcttccagg gggaaacgcc tggtatcttt atagtcctgt
   cgggtttcgc cacctctgac ttgagcgtcg atttttgtga tgctcgtcag gggggcggag
   cctatggaaa aacgccagca acgcggcctt tttacggttc ctggcctttt gctggccttt
   tgctcacatg ttctttcctg cgttatcccc tgattctgtg gataaccgta ttaccgcctt
   tgagtgagct gataccgctc gccgcagccg aacgaccgag cgcagcgagt cagtgagcga
   ggaagcggaa gagcgcccaa tacgcaaacc gcctctcccc gcgcgttggc cgattcatta
   atgcagctgg cacgacaggt ttcccgactg gaaagcgggc agtgagcgca acgcaattaa
   tgtgagttag ctcactcatt aggcacccca ggctttacac tttatgcttc cggctcgtat
   gttgtgtgga attgtgagcg gataacaatt tcacacagga aacagctatg accatgatta
   cgccaagctt gcatgcctgc aggtcgactc tagagcgggg ttttttctcc ttgacgttaa
   agtatagagg tatattaaca attttttgtt gatactttta ttacatttga ataagaagta
   atacaaaccg aaaatgttga aagtattagt taaagtggtt atgcagtttt tgcatttata
   tatctgttaa tagatcaaaa atcatcgctt cgctgattaa ttaccccaga aataaggcta
   aaaaactaat cgcattatca tcctatggtt gttaatttga ttcgttcatt tgaaggtttg
   tggggccagg ttactgccaa tttttcctct tcataaccat aaaagctagt attgtagaat
   ctttattgtt cggagcagtg cggcgcgagg cacatctgcg tttcaggaac gcgaccggtg
   aagacgagga cgcacggagg agagtcttcc ttcggagggc tgtcacccgc tcggcggctt
   ctaatccgta cttcaatata gcaatgagca gttaagcgta ttactgaaag ttccaaagag
   aaggtttttt taggctaaga taatggggct ctttacattt ccacaacata taagtaagat
   tagatatgga tatgtatatg gatatgtata tggtggtaat gccatgtaat atgattatta
   aacttctttg cgtccatcca aaaaaaaagt aagaattttt gaaaattcga att
//