back Return to this vector's summary.
ID  YCPGAL1  preliminary; circular DNA; SYN; 6781 BP.
XX
AC  IG5061;
XX
DT  01-OCT-1993 (Rel. 7, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli plasmid vector YCpGAL1 - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  YCpGAL0 from YCplac111 & pBM272
RC  YCpGAL1, YCpGAL2, YCpGAL3 from YCpGAL0 & oligo
RC  pCRF1, pCRF2, pCRF3 from HSV-1 VP16 gene
RC  pDBD series from YCpGAL1 & pCRF1
RA  Bonner J.J.;
RT  "Vectors for the expression and analysis of DNA-binding proteins in
RT  yeast";
RL  Gene 104:113-118(1991).
XX
RN  [2]
RC  pMSVP16 from MSV LTR & HSV-1 VP16 gene
RC  pICP4tk from HSV-1 ICP4 gene/tk gene
RA  Triezenberg S.J., Kingsbury R.C., McKnight S.L.;
RT  "Functional dissection of VP16, the trans-activator of herpes
RT  simplex virus immediate early gene expression";
RL  Genes Dev. 2:718-729(1988).
XX
RN  [3]
RC  pMSVtk from MSV LTR & HSV-1 tk gene
RA  Graves B.J., Eisenman R.N., McKnight S.L.;
RT  "Delineation of transcriptional control signals within the Moloney
RT  murine sarcoma virus long terminal repeat";
RL  Mol. Cell. Biol. 5:1948-1958(1985).
XX
RN  [4]
RC  pMSVcat from MSV LTR & cat gene
RA  Triezenberg S.J., LaMarco K.L., McKnight S.L.;
RT  "Evidence of DNA:protein interactions that mediate HSV-1 immediate
RT  early geen activation by VP16";
RL  Genes Dev. 2:730-742(1988).
XX
CC  Created by Moore, July 1995, under contract with NCBI.
CC  MCS. oligonucleotide linker.
CC  NM (YCpGAL1)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP ()
CC  HO (E.coli)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)
CC  SE ()
CC  PA (pBM272)(YCplac111)
CC  BR (YCpGAL2)(YCpGAL3)
CC  OF (pDBD)
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. YCplac111 BglII 6112bp 1987..1987
FT          Klenow
FT          EcoRI-BamHI 6091bp 285..6112..264,
FT          \ lacZ/CEN4/ARS1/LEU2/amp
FT          2. pBM272 EcoRI-BamHI 678bp 2..680, GAL1-GAL10 regulat
FT          -> plasmid 6779bp
FT          1. plasmid EcoRI 6779bp 285..285
FT          Klenow
FT          -> YCpGAL0 6781bp
FT          1. YCpGAL0 BamHI-HindIII 6749bp
FT          \ 264..-..285..6112..234
FT          blunt end:blunt end
FT          2. oligo 38bp
FT          \ agctaataatgtctaagcttcccggggaattcagatct
FT          -> YCpGAL1 6781bp"
FT  -        1..1706
FT          /note="YCplac111 285..1990 1706bp
FT          BglII = A^GATC T
FT          BglII =   A^GATCT"
FT  -        1707..6065
FT          /note="YCplac111 1987..6112..233 4359bp
FT          HindIII = A^AGCTT
FT          \      agcta..."
FT  -        6066..6103
FT          /note="agctaataatgtctaagcttcccggggaattcagatct 38bp
FT          \  ...agatct
FT          BamHI = G^GATC C"
FT  -        6104..6781
FT          /note="pBM272 2..679 678bp complement
FT          EcoRI = G^AATT C
FT          EcoRI =   G^AATTC"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
XX
SQ  Sequence 6781 BP; 1967 A; 1413 C; 1424 G; 1977 T; 0 other;
   aattcactgg ccgtcgtttt acaacgtcgt gactgggaaa accctggcgt tacccaactt
   aatcgccttg cagcacatcc ccctttcgcc agctggcgta atagcgaaga ggcccgcacc
   gatcgccctt cccaacagtt gcgcagcctg aatggcgaat ggcgcctgat gcggtatttt
   ctccttacgc atctgtgcgg tatttcacac cgcatatatc gctgggccat tctcatgaag
   aatatcttga atttattgtc atattactag ttggtgtgga agtccatata tcggtgatca
   atatagtggt tgacatgctg gctagtcaac attgagcctt ttgatcatgc aaatatatta
   cggtatttta caatcaaata tcaaacttaa ctattgactt tataacttat ttaggtggta
   acattcttat aaaaaagaaa aaaattactg caaaacagta ctagctttta acttgtatcc
   taggttatct atgctgtctc accatagaga atattaccta tttcagaatg tatgtccatg
   attcgccggg taaatacata taatacacaa atctggctta ataaagtcta taatatatct
   cataaagaag tgctaaattg gctagtgcta tatattttta agaaaatttc ttttgactaa
   gtccatatcg actttgtaaa agttcacttt agcatacata tattacacga gccagaaatt
   gtaacttttg cctaaaatca caaattgcaa aatttaattg cttgcaaaag gtcacatgct
   tataatcaac ttttttaaaa atttaaaata cttttttatt ttttattttt aaacataaat
   gaaataattt atttattgtt tatgattacc gaaacataaa acctgctcaa gaaaaagaaa
   ctgttttgtc cttggaaaaa aagcactacc taggagcggc caaaatgccg aggctttcat
   agcttaaact ctttacagaa aataggcatt atagatcagt tcgagttttc ttattcttcc
   ttccggtttt atcgtcacag ttttacagta aataagtatc acctcttaga gttcgatgat
   aagctgtcaa acatgagaat taattccaca tgttaaaata gtgaaggagc atgttcggca
   cacagtggac cgaacgtggg gtaagtgcac tagggtccgg ttaaacggat ctcgcattga
   tgaggcaacg ctaattatca acatatagat tgttatctat ctgcatgaac acgaaatctt
   tacttgacga cttgaggctg atggtgttta tgcaaagaaa ccactgtgtt taatatgtgt
   cactgtttga tattactgtc agcgtagaag ataatagtaa aagcggttaa taagtgtatt
   tgagataagt gtgataaagt ttttacagcg aaaagacgat aaatacaaga aaatgattac
   gaggatacgg agagaggtat gtacatgtgt atttatatac taagctgccg gcggttgttt
   gcaagaccga gaaaaggcta gcaagaatcg ggtcattgta gcgtatgcgc ctgtgaacat
   tctcttcaac aagtttgatt ccattgcggt gaaatggtaa aagtcaaccc cctgcgatgt
   atattttcct gtacaatcaa tcaaaaagcc aaatgattta gcattatctt tacatcttgt
   tattttacag attttatgtt tagatcgatc ttttatgctt gcttttcaaa aggcttgcag
   gcaagtgcac aaacaatact taaataaata ctactcagta ataacctatt tcttagcatt
   tttgacgaaa tttgctattt tgttagagtc ttttacacca tttgtctcca cacctccgct
   tacatcaaca ccaataacgc catttaatct aagcgcatca ccaacatttt ctggcgtcag
   tccaccagct aacataaaat gtaagctctc ggggctctct tgccttccaa cccagtcaga
   aatcgagttc caatccaaaa gttcacctgt cccacctgct tctgaatcaa acaagggaat
   aaacgaatga ggtttctgtg aagctgcact gagtagtatg ttgcagtctt ttggaaatac
   gagtctttta ataactggca aaccgaggaa ctcttggtat tcttgccacg actcatctcc
   atgcagttgg acgatcgatg ataagctgtc aaacatgaga attaattcta ccctatgaac
   atattccatt ttgtaatttc gtgtcgtttc tattatgaat ttcatttata aagtttatgt
   acaaatatca taaaaaaaga gaatcttttt aagcaaggat tttcttaact tcttcggcga
   cagcatcacc gacttcggtg gtactgttgg aaccacctaa atcaccagtt ctgatacctg
   catccaaaac ctttttaact gcatcttcaa tggccttacc ttcttcaggc aagttcaatg
   acaatttcaa catcattgca gcagacaaga tagtggcgat agggtcaacc ttattctttg
   gcaaatctgg agcagaaccg tggcatggtt cgtacaaacc aaatgcggtg ttcttgtctg
   gcaaagaggc caaggacgca gatggcaaca aacccaagga acctgggata acggaggctt
   catcggagat gatatcacca aacatgttgc tggtgattat aataccattt aggtgggttg
   ggttcttaac taggatcatg gcggcagaat caatcaattg atgttgaacc ttcaatgtag
   gaaattcgtt cttgatggtt tcctccacag tttttctcca taatcttgaa gaggccaaaa
   cattagcttt atccaaggac caaataggca atggtggctc atgttgtagg gccatgaaag
   cggccattct tgtgattctt tgcacttctg gaacggtgta ttgttcacta tcccaagcga
   caccatcacc atcgtcttcc tttctcttac caaagtaaat acctcccact aattctctga
   caacaacgaa gtcagtacct ttagcaaatt gtggcttgat tggagataag tctaaaagag
   agtcggatgc aaagttacat ggtcttaagt tggcgtacaa ttgaagttct ttacggattt
   ttagtaaacc ttgttcaggt ctaacactac ctgtacccca tttaggacca cccacagcac
   ctaacaaaac ggcatcaacc ttcttggagg cttccagcgc ctcatctgga agtgggacac
   ctgtagcatc gatagcagca ccaccaatta aatgattttc gaaatcgaac ttgacattgg
   aacgaacatc agaaatagct ttaagaacct taatggcttc ggctgtgatt tcttgaccaa
   cgtggtcacc tggcaaaacg acgatcttct taggggcaga cataggggca gacattagaa
   tggtatatcc ttgaaatata tatatatatt gctgaaatgt aaaaggtaag aaaagttaga
   aagtaagacg attgctaacc acctattgga aaaaacaata ggtccttaaa taatattgtc
   aacttcaagt attgtgatgc aagcatttag tcatgaacgc ttctctattc tatatgaaaa
   gccggttccg gcctctcacc tttccttttt ctcccaattt ttcagttgaa aaaggtatat
   gcgtcaggcg acctctgaaa ttaacaaaaa atttccagtc atcgaatttg attctgtgcg
   atagcgcccc tgtgtgttct cgttatgttg aggaaaaaaa taatggttgc taagagattc
   gaactcttgc atcttacgat acctgagtat tcccacagtt aattcttgaa gacgaaaggg
   cctcgtgata cgcctatttt tataggttaa tgtcatgata ataatggttt cttagacgtc
   aggtggcact tttcggggaa atgtgcgcgg aacccctatt tgtttatttt tctaaataca
   ttcaaatatg tatccgctca tgagacaata accctgataa atgcttcaat aatattgaaa
   aaggaagagt atgagtattc aacatttccg tgtcgccctt attccctttt ttgcggcatt
   ttgccttcct gtttttgctc acccagaaac gctggtgaaa gtaaaagatg ctgaagatca
   gttgggtgca cgagtgggtt acatcgaact ggatctcaac agcggtaaga tccttgagag
   ttttcgcccc gaagaacgtt ttccaatgat gagcactttt aaagttctgc tatgtggcgc
   ggtattatcc cgtattgacg ccgggcaaga gcaactcggt cgccgcatac actattctca
   gaatgacttg gttgagtact caccagtcac agaaaagcat cttacggatg gcatgacagt
   aagagaatta tgcagtgctg ccataaccat gagtgataac actgcggcca acttacttct
   gacaacgatc ggaggaccga aggagctaac cgcttttttg cacaacatgg gggatcatgt
   aactcgcctt gatcgttggg aaccggagct gaatgaagcc ataccaaacg acgagcgtga
   caccacgatg cctgtagcaa tggcaacaac gttgcgcaaa ctattaactg gcgaactact
   tactctagct tcccggcaac aattaataga ctggatggag gcggataaag ttgcaggacc
   acttctgcgc tcggcccttc cggctggctg gtttattgct gataaatctg gagccggtga
   gcgtgggtct cgcggtatca ttgcagcact ggggccagat ggtaagccct cccgtatcgt
   agttatctac acgacgggga gtcaggcaac tatggatgaa cgaaatagac agatcgctga
   gataggtgcc tcactgatta agcattggta actgtcagac caagtttact catatatact
   ttagattgat ttaaaacttc atttttaatt taaaaggatc taggtgaaga tcctttttga
   taatctcatg accaaaatcc cttaacgtga gttttcgttc cactgagcgt cagaccccgt
   agaaaagatc aaaggatctt cttgagatcc tttttttctg cgcgtaatct gctgcttgca
   aacaaaaaaa ccaccgctac cagcggtggt ttgtttgccg gatcaagagc taccaactct
   ttttccgaag gtaactggct tcagcagagc gcagatacca aatactgtcc ttctagtgta
   gccgtagtta ggccaccact tcaagaactc tgtagcaccg cctacatacc tcgctctgct
   aatcctgtta ccagtggctg ctgccagtgg cgataagtcg tgtcttaccg ggttggactc
   aagacgatag ttaccggata aggcgcagcg gtcgggctga acggggggtt cgtgcacaca
   gcccagcttg gagcgaacga cctacaccga actgagatac ctacagcgtg agctatgaga
   aagcgccacg cttcccgaag ggagaaaggc ggacaggtat ccggtaagcg gcagggtcgg
   aacaggagag cgcacgaggg agcttccagg gggaaacgcc tggtatcttt atagtcctgt
   cgggtttcgc cacctctgac ttgagcgtcg atttttgtga tgctcgtcag gggggcggag
   cctatggaaa aacgccagca acgcggcctt tttacggttc ctggcctttt gctggccttt
   tgctcacatg ttctttcctg cgttatcccc tgattctgtg gataaccgta ttaccgcctt
   tgagtgagct gataccgctc gccgcagccg aacgaccgag cgcagcgagt cagtgagcga
   ggaagcggaa gagcgcccaa tacgcaaacc gcctctcccc gcgcgttggc cgattcatta
   atgcagctgg cacgacaggt ttcccgactg gaaagcgggc agtgagcgca acgcaattaa
   tgtgagttag ctcactcatt aggcacccca ggctttacac tttatgcttc cggctcgtat
   gttgtgtgga attgtgagcg gataacaatt tcacacagga aacagctatg accatgatta
   cgccaagcta ataatgtcta agcttcccgg ggaattcaga tctcggggtt ttttctcctt
   gacgttaaag tatagaggta tattaacaat tttttgttga tacttttatt acatttgaat
   aagaagtaat acaaaccgaa aatgttgaaa gtattagtta aagtggttat gcagtttttg
   catttatata tctgttaata gatcaaaaat catcgcttcg ctgattaatt accccagaaa
   taaggctaaa aaactaatcg cattatcatc ctatggttgt taatttgatt cgttcatttg
   aaggtttgtg gggccaggtt actgccaatt tttcctcttc ataaccataa aagctagtat
   tgtagaatct ttattgttcg gagcagtgcg gcgcgaggca catctgcgtt tcaggaacgc
   gaccggtgaa gacgaggacg cacggaggag agtcttcctt cggagggctg tcacccgctc
   ggcggcttct aatccgtact tcaatatagc aatgagcagt taagcgtatt actgaaagtt
   ccaaagagaa ggttttttta ggctaagata atggggctct ttacatttcc acaacatata
   agtaagatta gatatggata tgtatatgga tatgtatatg gtggtaatgc catgtaatat
   gattattaaa cttctttgcg tccatccaaa aaaaaagtaa gaatttttga aaattcgaat
   t
//