back Return to this vector's summary.
ID  PDGUSBIN19 preliminary; circular DNA; SYN; 5347 BP.
XX
AC  U12638;
XX
DT  25-AUG-1994 (Rel. 10, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli vector pdeltagusBin19 - incomplete, T-DNA region.
XX
KW  cloning vector; pdeltagusBin19; T-DNA; neomycin phosphotransferase;
KW  promoter-trapping; beta-glucuronidase.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RP  1-5347
RC  pdeltagusBin19 from pBIN19
RA  Wei W., McArdle H., Lindsey K.;
RT  "T-DNA sequence of the promoter-trapping vector pdeltagusBin19";
RL  Unpublished (1994).
XX
RN  [2]
RC  pdeltagusBin19 from pBIN19
RA  Topping J.F., Wei W., Lindsey K.;
RT  "Functional tagging of regulatory elements in the plant genome";
RL  Development 112:1009-1019(1991).
XX
RN  [3]
RP  1-5347
RC  pdeltagusBin19
RA  Wei W.;
RT  ;
RL  Submitted (22-JUL-1994) by:
RL  Wei W., Botany, University of Leicester, University Road,
RL  Leicester, LE1 7RH, UK.
XX
CC  NCBI gi: 529325
CC  NM (pdeltagusBin19)
CC  CM (no)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP ()
CC  HO (E.coli)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)
CC  SE ()
CC  PA ()
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. E. coli, beta-glucuronidase gene
FT          -> pRAJ260
FT          1. pBIN19 remove 8200bp, 3600bp
FT          2. pRAJ260 1800bp, E. coli beta-glucuronidase gene
FT          -> pdeltagusBin19 5347bp"
FT  repeat_unit   1..25
FT          /note="the left border repeat"
FT  misc_feature  1..78
FT          /note="the left border sequence of pTiT37"
FT  misc_feature  1..664
FT          /note="pBin19 sequence"
FT  misc_feature  79..508
FT          /note="M13mp19 intergenic region"
FT  misc_feature  509..664
FT          /note="M13mp19 sequence"
FT  CDS       684..2492
FT          /note="GEN E. coli beta-glucuronidase gene,
FT          from pRAJ260 [3]"
FT  3'UTR      2563..2815
FT          /note="nopaline synthase gene 3'UTR"
FT  misc_feature  2846..5347
FT          /note="ANT E. coli neomycin phosphotransferse gene
FT          (NPT), driven by nos promoter"
FT  CDS       complement(4168..4962)
FT          /note="ANT E. coli neomycin phosphotransferse gene
FT          (NPT), neomycin resistance gene (neo)"
FT  repeat_unit   5323..5347
FT          /note="the right border repeat"
XX
SQ  Sequence 5347 BP; 1371 A; 1345 C; 1419 G; 1212 T; 0 other;
   tggcaggata tattgtggtg taaacaaatt gacgcttaga caacttaata acacattgcg
   gacgttttta atgtactggg gtggtttttc ttttcaccag tgagacgggc aacagctgat
   tgcccttcac cgcctggccc tgagagagtt gcagcaagcg gtccacgctg gtttgcccca
   gcaggcgaaa atcctgtttg atggtggttc cgaaatcggc aaaatccctt ataaatcaaa
   agaatagccc gagatagggt tgagtgttgt tccagtttgg aacaagagtc cactattaaa
   gaacgtggac tccaacgtca aagggcgaaa aaccgtctat cagggcgatg gcccactacg
   tgaaccatca cccaaatcaa gttttttggg gtcgaggtgc cgtaaagcac taaatcggaa
   ccctaaaggg agcccccgat ttagagcttg acggggaaag ccggcgaacg tggcgagaaa
   ggaagggaag aaagcgaaag gagcgggcgc cattcaggct gcgcaactgt tgggaagggc
   gatcggtgcg ggcctcttcg ctattacgcc agctggcgaa agggggatgt gctgcaaggc
   gattaagttg ggtaacgcca gggttttccc agtcacgacg ttgtaaaacg acggccagtg
   aattcccggg tggtcagtcc cttatgttac gtcctgtaga aaccccaacc cgtgaaatca
   aaaaactcga cggcctgtgg gcattcagtc tggatcgcga aaactgtgga attgatcagc
   gttggtggga aagcgcgtta caagaaagcc gggcaattgc tgtgccaggc agttttaacg
   atcagttcgc cgatgcagat attcgtaatt atgcgggcaa cgtctggtat cagcgcgaag
   tctttatacc gaaaggttgg gcaggccagc gtatcgtgct gcgtttcgat gcggtcactc
   attacggcaa agtgtgggtc aataatcagg aagtgatgga gcatcagggc ggctatacgc
   catttgaagc cgatgtcacg ccgtatgtta ttgccgggaa aagtgtacgt atcaccgttt
   gtgtgaacaa cgaactgaac tggcagacta tcccgccggg aatggtgatt accgacgaaa
   acggcaagaa aaagcagtct tacttccatg atttctttaa ctatgccgga atccatcgca
   gcgtaatgct ctacaccacg ccgaacacct gggtggacga tatcaccgtg gtgacgcatg
   tcgcgcaaga ctgtaaccac gcgtctgttg actggcaggt ggtggccaat ggtgatgtca
   gcgttgaact gcgtgatgcg gatcaacagg tggttgcaac tggacaaggc actagcggga
   ctttgcaagt ggtgaatccg cacctctggc aaccgggtga aggttatctc tatgaactgt
   gcgtcacagc caaaagccag acagagtgtg atatctaccc gcttcgcgtc ggcatccggt
   cagtggcagt gaagggccaa cagttcctga ttaaccacaa accgttctac tttactggct
   ttggtcgtca tgaagatgcg gacttacgtg gcaaaggatt cgataacgtg ctgatggtgc
   acgaccacgc attaatggac tggattgggg ccaactccta ccgtacctcg cattaccctt
   acgctgaaga gatgctcgac tgggcagatg aacatggcat cgtggtgatt gatgaaactg
   ctgctgtcgg ctttaacctc tctttaggca ttggtttcga agcgggcaac aagccgaaag
   aactgtacag cgaagaggca gtcaacgggg aaactcagca agcgcactta caggcgatta
   aagagctgat agcgcgtgac aaaaaccacc caagcgtggt gatgtggagt attgccaacg
   aaccggatac ccgtccgcaa gtgcacggga atatttcgcc actggcggaa gcaacgcgta
   aactcgaccc gacgcgtccg atcacctgcg tcaatgtaat gttctgcgac gctcacaccg
   ataccatcag cgatctcttt gatgtgctgt gcctgaaccg ttattacgga tggtatgtcc
   aaagcggcga tttggaaacg gcagagaagg tactggaaaa agaacttctg gcctggcagg
   agaaactgca tcagccgatt atcatcaccg aatacggcgt ggatacgtta gccgggctgc
   actcaatgta caccgacatg tggagtgaag agtatcagtg tgcatggctg gatatgtatc
   accgcgtctt tgatcgcgtc agcgccgtcg tcggtgaaca ggtatggaat ttcgccgatt
   ttgcgacctc gcaaggcata ttgcgcgttg gcggtaacaa gaaagggatc ttcactcgcg
   accgcaaacc gaagtcggcg gcttttctgc tgcaaaaacg ctggactggc atgaacttcg
   gtgaaaaacc gcagcaggga ggcaaacaat gaatcaacaa ctctcctggc gcaccatcgt
   cggctacagc ctcgggaatt gctaccgagc tcgaatttcc ccgatcgttc aaacatttgg
   caataaagtt tcttaagatt gaatcctgtt gccggtcttg cgatgattat catataattt
   ctgttgaatt acgttaagca tgtaataatt aacatgtaat gcatgacgtt atttatgaga
   tgggttttta tgattagagt cccgcaatta tacatttaat acgcgataga aaacaaaata
   tagcgcgcaa actaggataa attatcgcgc gcggtgtcat ctatgttact agatcgggaa
   ttggggatcc gtcgacctgc agccaagctt ggcgtaatca tggtcatagc tgtttcctgt
   gtgaaattgt tatccgctca caattccaca caacatacga gccggaagca taaagtgtaa
   agcctggggt gcctaatgag tgagctaact cacattaatt gcgttgcgct cactgcccgc
   tttccagtcg ggaaacctgt cgtgccagct gcattaatga atcggccaac gcgcggggag
   aggcggtttg cgtattgggc caaagacaaa agggcgacat tcaaccgatt gagggaggga
   aggtaaatat tgacggaaat tattcattaa aggtgaatta tcaccgtcac cgacttgagc
   catttgggaa ttagagccag caaaatcacc agtagcacca ttaccattag caaggccgga
   aacgtcacca atgaaaccat cgatagcagc accgtaatca gtagcgacag aatcaagttt
   gcctttagcg tcagactgta gcgcgttttc atcggcattt tcggtcatag cccccttatt
   agcgtttgcc atcttttcat aatcaaaatc accggaacca gagccaccac cggaaccgcc
   tccctcagag ccgccaccct cagaaccgcc accctcagag ccaccaccct cagagccgcc
   accagaacca ccaccagagc cgccgccagc attgacagga ggccccgatc tagtaacata
   gatgacaccg cgcgcgataa tttatcctag tttgcgcgct atattttgtt ttctatcgcg
   tattaaatgt ataattgcgg gactctaatc ataaaaaccc atctcataaa taacgtcatg
   cattacatgt taattattac atgcttaacg taattcaaca gaaattatat gataatcatc
   gcaagaccgg caacaggatt caatcttaag aaactttatt gccaaatgtt tgaacgatcg
   gggatcatcc gggtctgtgg cgggaactcc acgaaaatat ccgaacgcag caagatatcg
   cggtgcatct cggtcttgcc tgggcagtcg ccgccgacgc cgttgatgtg gacgccgggc
   ccgatcatat tgtcgctcag gatcgtggcg ttgtgctcgt cggccgttgc tgtcgtaatg
   atatcggcac cttcgaccgc ctgttccgca gagatccctg ggcgaagaac tccagcatga
   gatccccgcg ctggaggatc atccagccgg cgtcccggaa aacgattccg aagcccaacc
   tttcatagaa ggcggcggtg gaatcgaaat ctcgtgatgg caggttgggc gtcgcttggt
   cggtcatttc gaaccccaga gtcccgctca gaagaactcg tcaagaaggc gatagaaggc
   gatgcgctgc gaatcgggag cggcgatacc gtaaagcacg aggaagcggt cagcccattc
   gccgccaagc tcttcagcaa tatcacgggt agccaacgct atgtcctgat agcggtccgc
   cacacccagc cggccacagt cgatgaatcc agaaaagcgg ccattttcca ccatgatatt
   cggcaagcag gcatcgccat gggtcacgac gagatcctcg ccgtcgggca tgcgcgcctt
   gagcctggcg aacagttcgg ctggcgcgag cccctgatgc tcttcgtcca gatcatcctg
   atcgacaaga ccggcttcca tccgagtacg tgctcgctcg atgcgatgtt tcgcttggtg
   gtcgaatggg caggtagccg gatcaagcgt atgcagccgc cgcattgcat cagccatgat
   ggatactttc tcggcaggag caaggtgaga tgacaggaga tcctgccccg gcacttcgcc
   caatagcagc cagtcccttc ccgcttcagt gacaacgtcg agcacagctg cgcaaggaac
   gcccgtcgtg gccagccacg atagccgcgc tgcctcgtcc tgcagttcat tcagggcacc
   ggacaggtcg gtcttgacaa aaagaaccgg gcgcccctgc gctgacagcc ggaacacggc
   ggcatcagag cagccgattg tctgttgtgc ccagtcatag ccgaatagcc tctccaccca
   agcggccgga gaacctgcgt gcaatccatc ttgttcaatc atgcgaaacg atccagatcc
   ggtgcagatt atttggattg agagtgaata tgagactcta attggatacc gaggggaatt
   tatggaacgt cagtggagca tttttgacaa gaaatatttg ctagctgata gtgaccttag
   gcgacttttg aacgcgcaat aatggtttct gacgtatgtg cttagctcat taaactccag
   aaacccgcgg ctgagtggct ccttcaatcg ttgcggttct gtcagttcca aacgtaaaac
   ggcttgtccc gcgtcatcgg cgggggtcat aacgtgactc ccttaattct ccgctcatga
   tcagattgtc gtttcccgcc ttcagtttaa actatcagtg tttgacagga tatattggcg
   ggtaaac
//