back Return to this vector's summary.
ID  PGSR15184D preliminary; circular DNA; SYN; 1890 BP.
XX
AC  D13798; D00365;
XX
DT  05-DEC-1992 (Rel. 7, Created)
DT  01-APR-1995 (Rel. 11, Last updated, Version 1)
XX
DE  Saccharomyces/E.coli plasmid vector pGSR1518-4d - incomplete, prom.
XX
KW  cloning vector; GSH-I; gamma-glutamylcysteine synthetase.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RP  1-1890
RC  pGSR1 from pMC1585, URA3/yeast 2 micron ori/amp gene
RC  pGSR150 from pGSR100 & pGSR1
RC  pGSR151 from pGSR150
RC  pGSR1518 from pGSR151 & yeast P8 promoter
RC  pGSR2518-4, pGSR2518-7 from pGSR1518
RC  pGSR15184D from pGSR2518-4
RA  Ohtake Y., Watanabe K., Tezuka H., Ogata T., Yabuuchi S., Murata K.,
RA  Kimura A.;
RT  "The expression of the gamma-glutamylcysteine synthetase gene of
RT  Escherichia coli B in Saccharomyces cerevisiae";
RL  Agric. Biol. Chem. 52:2753-2762(1988).
XX
CC  gshI = gamma-glutamylcysteine synthetase
CC  NCBI gi: 220957
CC  NM (pGSR1518-4d)
CC  CM (no)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP ()
CC  HO (E.coli)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)
CC  SE ()
CC  PA (E.coli gshI gene)(2 micron plasmid)(pGSR1518)
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR (no)
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. pMC1585
FT          -> pGSR1 5900bp
FT          1. pMC1585 BamHI, 5' lacZ gene
FT          2. Saccharomyces cerevisiae YNN27 BamHI-BamHI 3800bp
FT          -> P8
FT          1. pGS100
FT          -> pGSR100 8000bp
FT          1. pGSR100 ScaI-HpaI 2500bp
FT          BamHI linker:BamHI linker
FT          2. pGSR1 BamHI
FT          -> pGSR150 8200bp
FT          1. pGSR150 BamHI, 3' gshI gene
FT          T4, fill in
FT          -> pGSR151 8200bp
FT          1. pGSR151 BamHI, 5' gshI gene
FT          2. P8 BamHI-BamHI 3800bp
FT          -> pGSR1518 12000bp
FT          1. pGSR1518 BamHI, 5' P8
FT          T4, fill in
FT          -> pGSR2518 12000bp
FT          1. pGSR2518 BamHI, 5' P8
FT          BAL31
FT          XhoI linker
FT          -> pGSR2518-4 11200bp
FT          1. pGSR2518-4 small SmaI-SacI
FT          2. pGSR1518 remove SmaI-SacI, with BamHI
FT          -> pGSR1518-4
FT          1. pGSR1518-4 remove small BamHI-NruI
FT          T4, fill in
FT          -> pGSR1518-4d 9700bp"
FT  CAAT_signal   113..116
FT          /note="PRO E. coli gshI gene"
FT  CAAT_signal   143..147
FT          /note="PRO E. coli gshI gene"
FT  TATA_signal   226..232
FT          /note="PRO E. coli gshI gene"
FT  TATA_signal   366..370
FT          /note="PRO E. coli gshI gene"
FT  misc_feature  374..374
FT          /note="fused gshI mRNA start site (alt.)"
FT  misc_feature  384..384
FT          /note="fused gshI mRNA start site (alt.)"
FT  misc_feature  444..444
FT          /note="fused gshI mRNA start site (alt.)"
FT  misc_feature  1851..1858
FT          /note="SIT unique XhoI; linker"
FT  CDS       391..>1890
FT          /note="GEN E. coli fused GSH-I;
FT          NCBI gi: 220958"
XX
SQ  Sequence 1890 BP; 575 A; 400 C; 374 G; 541 T; 0 other;
   ggatccgaac gtgcaaaagg ccaatatttt tcgctagagt catcgcagtc atggcagctc
   tttcgctcta tctcccggtc gcaaaactgt ggtagtcata gctcgttctg ctcaattgag
   aactgtgaat gtgaatatgg aacaaatgcg atagatgcac taatttaagg gaagctagct
   agttttccca actgcgaaag aaaaaaagga aagaaaaaaa aattctatat aagtgataga
   tatttccatc tttactagca ttagtttctc ttttacgtat tcaatatttt tgttaaactc
   ttcctttatc ataaaaaagc aagcatctaa gagcattgac aacactctaa gaaacaaaat
   accaatataa tttcaaagta catatcaaaa atggttcaat ctgctgtctt agggttccca
   agaatcggtc caaacagaga attaaagaag gccactgaag gttactggaa cggtaaaatc
   actgtcgatg aattattcaa ggtcggtaag gatttgagaa ctcaaaactg gaagttgcaa
   aaggaggctg gtgttgatat catcccatcc aatgacttct ccttttacga ccaagttttg
   gattttgtct ttgttgttca atgtcattca gaccgttaca ctaagtacga tctatctcca
   atcgacactt tgtttgctat gggtagaggt ttacaaagaa aggccactga aactgaaaag
   gctgtcgacg tcactgcttt ggaaatggtt aaatggttcg actctaacta ccattacgtt
   agaccaactt tctccaagac cactcaattt aagttgaacg gccaaaagcc agttgacgaa
   tttttggaag ccaaggagtt aggtattcat actagacctg tcttgttggg tccagtttct
   tacttattct tgggtaaggc tgacaaggat tctctagatt tggaaccatt gtccctattg
   gaacaattgt tgcctctata cactgaaatc ctatctaaat tggcttctgc tggtgccact
   gaagttcaaa ttgacgaacc tgtcttagtt ttggacttgc ctgccaacgc ccaagccgcc
   attaagaagg cttacactta cttcggtgaa caaagcaatc taccaaagat tactttggct
   acttacttcg gtaccgttgt ccctaactta gacgccatca agggcttgcc agttgctgcc
   ttacacgttg actttgttag agctccagaa caatttgatg aagtcgttgc cgccattggt
   aacaaacaaa ccttgtccgt tggtattgtt gatggtagaa acatttggaa gaatgatttc
   aagaagtctt ccgctatcgt taacaaggct attgaaaagt tgggtgctga cagagtcgtt
   gttgccactt cttcttctct attgcacaca ccagttgatt tgaacaacga aaccaagttg
   gacgctgaaa tcaagggctt tttctctttc gccactcaaa aattggatga agttgttgtg
   atcaccaaga acgtttccgg tcaagacgtt gctgctgccc tagaagctaa cgctaaatct
   gttgaatcca gaggtaaatc caagtttatc cacgatgctg ccgttaaggc cagagttgcc
   tctatcgacg aaaaaatgtc tactagagca gctccatttg aacaaagatt gcctgaacaa
   caaaaagtct tcaacttgcc attgttccca acaacaacta ttggttcctt ccctcaaacc
   aaggacatca gaattaacag aaacaaattc aacaagggca ccatctctgc tgaagaatat
   gaaaaattca tcaattctga aattgaaaag gtcatcagat tccaagaaga cctcgaggtg
   atcccggacg tatcacaggc gctggcctgg
//