back Return to this vector's summary.
ID  PJCF31   preliminary; DNA; SYN; 12100 BP.
XX
AC  L17027; ATCC86981;
XX
DT  01-DEC-1994 (Rel. 10, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  Fremyella/E.coli plasmid vector pJCF31 [pJCF22.H51] - incomplete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  pFdA from Fremyella diplosiphon
RC  pJCF62 from pBR322 & pFdA
RA  Cobley J.G., Zerweck E., Reyes R., Mody A., Seludo-Unson J.R.,
RA  Jaeger H., Weerasuriya S., Navankasattusas S.;
RT  "Construction of shuttle plasmids which can be efficiently
RT  mobilized from Escherichia coli into the chromatically adapting
RT  cyanobacterium, Fremyella diplosiphon";
RL  Plasmid 30:90-105(1993).
XX
RN  [2]
RP  1-2938
RC  pFdA from Fremyella diplosiphon
RC  pJCF62 from pBR322 & pFdA
RA  Schaefer M.R., Chiang G.G., Cobley J.G., Grossman A.R.;
RT  "Plasmids from two morphologically distinct cyanobacterial strains
RT  share a novel replication origin";
RL  J. Bacteriol. 175:5701-5705(1993).
XX
CC  Shuttle vector. Constructed by inserting a 8.0 kb ClaI fragment,
CC  containing the F. diplosiphon pFDA origin of replication, into the
CC  ClaI site of pJCF22. Can be mobilized into F. diplosiphon using the
CC  conjugative plasmid RP4.
CC  The order of the major features of the plasmid is: cmlR - bom -
CC  oriV - F. diplosiphon pFDA ori. [1]
CC  Growth media: LB + chloramphenicol (10 ug/ml) (ATCC number 1675) 37C
CC  Deposited by: J.G.Cobley
CC  NM (pJCF31)
CC  CM (no)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP (ATCC)
CC  HO (E.coli)(Fremyella diplosiphon)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)(shuttle)
CC  SE ()
CC  PA ()
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. F. diplosiphon
FT          -> pFDA
FT          1. pBR322
FT          2. Tn9 TaqI-TaqI 773bp 215..988, cat gene/#V00622
FT          -> pJCF22 4100bp
FT          1. pJCF22 ClaI 4100bp
FT          2. pFDA ClaI-ClaI 8000bp, ori
FT          -> pJCF31 12100bp"
FT  CDS       0..0
FT          /note="ANT E. coli cat gene"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI Fremyella diplosiphon pFDA"
XX
SQ  Sequence 2938 BP; 888 A; 618 C; 655 G; 777 T; 0 other;
   ggatcctcta gagtcaattc acttattaat actttgttat gcctaaagag gggcgaattc
   tggcagtcct agaaactgaa gaaaaggaga aattaaaaaa aatagctgcg gctcaaagtc
   gctcactgtc tagcttagta gcgtttatat tacgcgagtg gctagctaaa caagaaaatg
   actagccacg tatatacatg gttatttaat tttttttctg atgcgcttgt atgctggcgg
   ggcgattgct gggttgccaa catgatctgg caagtcctgc caggataacc ctaattcttt
   taaatagata tctaatcgct tgatttgggc gatagttagc gctacgttaa cttttgaatt
   ctcccatttc cctattgtat cggcatcaat acccagttcc agcccaaact ggctacgtga
   cagtccaagg gctttccgaa tttgtaaaaa agccgacacg gtactatcaa gcgaaaaccc
   ttcattttcg cttatcataa atttgaagtg cgctagagag cggtatttcc cagtagccgc
   aaactactgg aatggtagac acagggcgat tttaaatcgc cccattaatt ccttaattca
   attaggagga aattgcaagc aataaatgca ataaacgcta caacaccatg acaacctgac
   atgaagcgac acataaaaaa atgacttgca gacacatcaa aaaacccaga cgcgccaaca
   agccaacaaa aataaatctc taactaaaaa ttaacaaata ttgagcgtga aaatataaag
   ctgttggaaa gcttggggtg atgtgtcagc aagtcgctat aaaaggggcg atttgtgaaa
   catactacat ttccacattc caatattata gcacaatcca ccgctacaga gggggagaat
   tttgtactac aaacaagatt acacgcttca attctcctgc tcactccggc ttctaaattg
   tggtatttgt gtcgagcgtt ggatctgagt ggtcgtggtt atgtagtttt gtctcctcaa
   aatctggaac tcttgcagga aaaaaaatca acaatttacc gttggctcaa ggatggtaag
   gatttggggc tatttcgttg ttactcctgg gcggggaaca ctttaaaaat tagcctgggt
   agcctgtggc gcgcttgcaa aaaagcaaga ataaaaaatt ggggcacagt ggccaacaac
   atcccactag aagaaatttt aaaaaataat ggtcgtcgca ctgtcgctac agcgatgaca
   attcaagatt ggcaagagcg ctcacgatac gcggcaaaaa atcaacttaa cccgcttgag
   cgtaaatgtt ttgagattcc ggctactgcc gacgtgctaa caccccaaac ctcaccgaag
   ctgactagtg ggggaacaac tggagtgtta cacgttggcg agaagcggat ttttgttggc
   cgctcgttca tcccctttgg ggtttctcag aagcggatca gcaatgagct aaactcccag
   ccggccagct gtggtgtttc agttcgcaca gtccaaagac acgttgagcg tttggaggta
   aaacacaggc aattgatgca agcccgccgg gaataccggg aaatcgctca cagaatcaag
   cagggggcta ctagctggca gtgcaagagt gatgctgaca tcagcttcac ctggggcaat
   cagcccgatg aaattgtact ccatgagaga aacgggaaat catcagctag gcgtgagggg
   gggcacacaa tcaaactgga tcagctgtgc aactacagca atacacattg gcgctatcgc
   tgtaatttgt accttctcag ctacgagttg acctcgatga ggacaactcg ctatcagtgg
   aagaaacgcg ggttaaacgt caaaattgca cctgtggaaa actgcccaag tgagatttcc
   ccccaaaccc ccgaaatgct tgaatccccc aaacttcacg ccgaagggcg tggtttgggg
   ggtcagaata agagtgtcaa aaatgagaat cccaggaagt agacacagta agcaatgcgt
   tcgctccagg ggttctgagt gggcaaaact aaggctatgc tactggccaa gcaagccgag
   agaaggcaaa aacgatggat agtctgaact ctatatgatg taagcatttc agctatttat
   tcacaggcga tcgctttttt gaagcgatga gattatgctg ggcgaagtga ttttttactt
   aaaacaaagg tatttttatg cccttattta atcctgtgag cgccactagc gccactagta
   gcagtggaaa caagctaact aactcattaa gtacaacggc ttctaaaatc gctaatagca
   acacaaaccg caagggctta acaattcaca atcctttatc agtaaccgta tatattgata
   ctgctgacac cgtaactagt agtgcttgtt gggtaccaat cactgcgggg gcttattttg
   aattacctac caatgggatt tacacgggcg aaatttgggc gattactgct agtggtacgg
   ggtcagttaa tgctagggaa tttagttaat tatgccttta tatcctgctg caactcctgc
   taataataat gtcagtcgct caagcgaaag tattactgtg tctgctccct tggctaataa
   ttcctatcaa ttaattgatg tggtattagc taaaagtttt ttgctattag cgattaattg
   ccctatagcc gcaagaatca ggctttactt tgataatgtt tctagagcca gtgatttatc
   aagggtaata ggaagtgatg ctgatagctc aattgcaatc attgcagaag taattactag
   cgctagcttg caaactatta atttggctcc ttgtgctagt ggatttaatg ctaatactac
   taatccctat tatttaagct ttactaattt aagcggtagc gctattaata gcgatatc
//