back Return to this vector's summary.
ID  PJK148   preliminary; DNA; PLN; 5343 BP.
XX
AC  L25927; ATCC86956;
XX
DT  01-DEC-1994 (Rel. 10, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  Schizosaccharomyces/E.coli plasmid vector pJK148 - incomplete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Schizosaccharomyces pombe
OC  Eukaryota; Fungi; Ascomycota; Hemiascomycetes; Endomycetales;
OC  Schizosaccharomycetoideae.
XX
RN  [1]
RP  1-5343
RC  pJK104, pJK105, pJK107, pJK125, pJK142 from pBR322 & S.pombe DNA
RC  pJK148, pJK190, pJK195, pJK210, pJK220 from pBR322 & S.pombe DNA
RA  Keeney J.B., Boeke J.D.;
RT  "Efficient targeted integration at leu1-32 and ura4-294 in
RT  Schizosaccharomyces pombe";
RL  Genetics 136:849-856(1994).
XX
CC  Growth media: LB plus ampicillin (ATCC medium number 1227) 37C
CC  Deposited by: J.B.Keeney
CC  NM (pJK148)
CC  CM (no)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP (ATCC)
CC  HO (E.coli)(Schizosaccharomyces pombe)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)(shuttle)(integrating)(leu1)
CC  SE ()
CC  PA ()
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. pBR322 4361bp, ori/amp gene
FT          2. E. coli, lac promoter/lac gene
FT          2. S.pombe, LEU1 gene
FT          -> pJK148 5343bp"
FT  CDS       0..0
FT          /note="ANT E. coli amp gene"
FT  CDS       0..0
FT          /note="ANT yeast leu1 gene"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="MCS SacI-SacII-NotI-XbaI-SpeI-BamHI-SmaI-
FT          PstI-EcoRI-EcoRV-HindIII-ClaI-SalI-HincII-XhoI-
FT          ApaI-DraII-KpnI"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="MCS unique SacI-SacII-NotI-XbaI-SpeI-BamHI-
FT          SmaI-PstI-EcoRI-EcoRV-SalI-HincII-ApaI-DraII-KpnI"
FT  promoter    0..0
FT          /note="PRO E. coli lac"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  CDS       0..0
FT          /note="GEN E. coli lac gene"
XX
SQ  Sequence 5343 BP; 1390 A; 1208 C; 1290 G; 1455 T; 0 other;
   tcgcgcgttt cggtgatgac ggtgaaaacc tctgacacat gcagctcccg gagacggtca
   cagcttgtct gtaagcggat gccgggagca gacaagcccg tcagggcgcg tcagcgggtg
   ttggcgggtg tcggggctgg cttaactatg cggcatcaga gcagattgta ctgagagtgc
   accatacgat atcccaatct gtagtataaa aagtgcaaca gtgttgagtt tcccgaaacc
   aggcattttt gcggtagggt ctgaaacttt cacgaaacca tttcacaaca aaacttcttc
   aacaacatgt gtgcaaagaa aatcgtcgtc ttaccaggag accatattgg ccctgaaatt
   gttgcttctg ccttggaggt tttgaaagtc gttgagaaga agcgacctga gttaaaactc
   gagtttgaag aacacaagat tggaggtgcc tctattgatg cctatggaac ccctttgact
   gacgagactg tgaaggcttg tttggaagct gacggtgttc ttttgggtgc cgttggtggt
   cctgaatgga ccaaccccaa ttgtcgtcct gagcaaggtt tattgaagct tcgtaagagt
   atgggtgttt gggccaacct tcgaccttgc aactttgcca gcaagtcttt agtcaagtac
   agccctttga agcctgaaat cgttgaaggt gtcgattttt gtgttgtacg agaacttact
   ggaggttgtt actttggtga gcgcactgag gacaacggat cgggttatgc tatggacact
   tggccttaca gtttggaaga agtttctcgt attgctcgtt tggctgcttg gttagctgaa
   acttccaacc ctcctgctcc cgtcacatta ctcgacaaag ctaatgtttt ggcaacttct
   cgtctttggc gcaagactgt agctaagatt tttaaggagg aatatcctca ccttacctta
   aaaaaccagc tcattgactc cgcagccatg cttttggtca agagccctcg tacacttaac
   ggtgttgttt tgactgacaa cttgtttggt gacattattt cagatgaggc ttctgtcatt
   cctggtagct tgggcctttt gccttctgcc tccctttccg gtgtggtagg aaaatcagaa
   gaaaaggttc attgtttggt tgagcccatt cacggtagcg ctcccgatat cgctggtaag
   ggcattgtta atcctgttgg tacaatttta tctgcttccc ttctccttcg ttatggtttg
   aatgctccta aggaggctga agctatcgaa gccgccgtac gcaaggtctt ggatgatact
   tcaattggtg gacgtggtct ttatactcgc gatttgggag gtgaggcttc taccgctgat
   attactaagg ctgttgttga agaacttgaa aaaattttgt aatagggttt aatgtagaat
   aaattcatat gatttgattt gacctaattt ttattgatta attgtgtcgc atatttatta
   tcgttaaaaa tgcaattgac aaaagcgtaa attttaaggc tctaatgttt tttcttttgg
   tatgttatag tcaagcaaag atgtattaag ttgcaaaagc atggaattga tttacgacat
   ccgttcaact ttatgaccga gttgtcgctg tgtacttact ctttttttac tatgaaaagt
   ttcaaacata atatcattaa ttatttcttt ttaaacgaag taacctgtaa cataaataat
   aggggaaaag aagaaaaaaa ccataaaaat tcgagaatcg taacaattat tattgtaacg
   atgacaaccc gattctttga gagagccaga gacatgactt ttgcattacc gtaattggtt
   tctacttatg aattgtaaac ttgtgtaggg aatttcatcc accagctatc gcgggctgct
   ctctgcatca gtgttagcac attttatatt aatgaagatt ttgctatgca aaatacgtaa
   atttctggcg cgatatattt ttatcaaacg aacatgacta tcctttccac tttgatggtt
   cgcaagtatt ttgatttgta ttaaatgcac atctaacaag ccatttcgcc caaaatcacc
   aactggcaca tgtacccaac cagttaggtt cctcgacttg aactgttgta acaatttcca
   aatcttgaaa ccctgtccca gctgatattc gcaaagtact gggagtataa gattcatcaa
   gggtgtattg aaggtacata ctcacatact taatcgatgc ggtgtgaaat accgcacaga
   tgcgtaagga gaaaataccg catcaggaaa ttgtaaacgt taatattttg ttaaaattcg
   cgttaaattt ttgttaaatc agctcatttt ttaaccaata ggccgaaatc ggcaaaatcc
   cttataaatc aaaagaatag accgagatag ggttgagtgt tgttccagtt tggaacaaga
   gtccactatt aaagaacgtg gactccaacg tcaaagggcg aaaaaccgtc tatcagggcg
   atggcccact acgtgaacca tcaccctaat caagtttttt ggggtcgagg tgccgtaaag
   cactaaatcg gaaccctaaa gggagccccc gatttagagc ttgacgggga aagccggcga
   acgtggcgag aaaggaaggg aagaaagcga aaggagcggg cgctagggcg ctggcaagtg
   tagcggtcac gctgcgcgta accaccacac ccgccgcgct taatgcgccg ctacagggcg
   cgtcgcgcca ttcgccattc aggctgcgca actgttggga agggcgatcg cggtgcgggc
   ctcttcgcta ttacgccagc tggcgaaagg gggatgtgct gcaaggcgat taagttgggt
   aacgccaggg ttttcccagt cacgacgttg taaaacgacg gccagtgagc gcgcgtaata
   cgactcacta tagggcgaat tgggtaccgg gccccccctc gaggtcgacg gtatcgataa
   gcttgatatc gaattcctgc agcccggggg atccactagt tctagagcgg ccgccaccgc
   ggtggagctc cagcttttgt tccctttagt gagggttaat tgcgcgcttg gcgtaatcat
   ggtcatagct gtttcctgtg tgaaattgtt atccgctcac aattccacac aacataggag
   ccggaagcat aaagtgtaaa gcctggggtg cctaatgagt gaggtaactc acattaattg
   cgttgcgctc actgcccgct ttccagtcgg gaaacctgtc gtgccagctg cattaatgaa
   tcggccaacg cgcggggaga ggcggtttgc gtattgggcg ctcttccgct tcctcgctca
   ctgactcgct gcgctcggtc gttcggctgc ggcgagcggt atcagctcac tcaaaggcgg
   taatacggtt atccacagaa tcaggggata acgcaggaaa gaacatgtga gcaaaaggcc
   agcaaaaggc caggaaccgt aaaaaggccg cgttgctggc gtttttccat aggctcggcc
   cccctgacga gcatcacaaa aatcgacgct caagtcagag gtggcgaaac ccgacaggac
   tataaagata ccaggcgttc ccccctggaa gctccctcgt gcgctctcct gttccgaccc
   tgccgcttac cggatacctg tccgcctttc tcccttcggg aagcgtggcg ctttctcaat
   gctcacgctg taggtatctc agttcggtgt aggtcgttcg ctccaagctg ggctgtgtgc
   acgaaccccc cgttcagccc gaccgctgcg ccttatccgg taactatcgt cttgagtcca
   acccggtaag acacgactta tcgccactgg cagcagccac tggtaacagg attagcagag
   cgaggtatgt aggcggtgct acagagttct tgaagtggtg gcctaactac ggctacacta
   gaaggacagt atttggtatc tgcgctctgc tgaagccagt taccttcgga aaaagagttg
   gtagctcttg atccggcaaa caaaccaccg ctggtagcgg tggttttttt gtttgcaagc
   agcagattac gcgcagaaaa aaaggatctc aagaagatcc tttgatcttt tctacggggt
   ctgacgctca gtggaacgaa aactcacgtt aagggatttt ggtcatgaga ttatcaaaaa
   ggatcttcac ctagatcctt ttaaattaaa aatgaagttt taaatcaatc taaagtatat
   atgagtaaac ttggtctgac agttaccaat gcttaatcag tgaggcacct atctcagcga
   tctgtctatt tcgttcatcc atagttgcct gactgcccgt cgtgtagata actacgatac
   gggagggctt accatctggc cccagtgctg caatgatacc gcgagaccca cgctcaccgg
   ctccagattt atcagcaata aaccagccag ccggaagggc cgagcgcaga agtggtcctg
   caactttatc cgcctccatc cagtctatta attgttgccg ggaagctaga gtaagtagtt
   cgccagttaa tagtttgcgc aacgttgttg ccattgctac aggcatcgtg gtgtcacgct
   cgtcgtttgg tatggcttca ttcagctccg gttcccaacg atcaaggcga gttacatgat
   cccccatgtt gtgaaaaaaa gcggttagct ccttcggtcc tccgatcgtt gtcagaagta
   agttggccgc agtgttatca ctcatggtta tggcagcact gcataattct cttactgtca
   tgccatccgt aagatgcttt tctgtgactg gtgagtactc aaccaagtca ttctgagaat
   agtgtatgcg gcgaccgagt tgctcttgcc cggcgtcaat acgggataat accgcgccac
   atagcagaac tttaaaagtg ctcatcattg gaaaacgttc ttcggggcga aaactctcaa
   ggatcttacc gctgttgaga tccagttcga tgtaacccac tcgtgcaccc aactgatctt
   cagcatcttt tactttcacc agcgtttctg ggtgagcaaa aacaggaagg caaaatgccg
   caaaaaaggg aataagggcg acacggaaat gttgaatact catactcttc ctttttcaat
   attattgaag catttatcag ggttattgtc tcatgagcgg atacatattt gaatgtattt
   agaaaaataa acaaataggg gttccgcgca catttccccg aaaagtgcca cctgacgtct
   aagaaaccat tattatcatg acattaacct ataaaaatag gcgtatcacg aggccctttc
   gtc
//