back Return to this vector's summary.
ID  PJK210   preliminary; DNA; PLN; 5032 BP.
XX
AC  L25928; ATCC86957;
XX
DT  01-DEC-1994 (Rel. 10, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  SchizosaccharomycesE.coli plasmid vector pJK210 - incomplete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Schizosaccharomyces pombe
OC  Eukaryota; Fungi; Ascomycota; Hemiascomycetes; Endomycetales;
OC  Schizosaccharomycetoideae.
XX
RN  [1]
RP  1-5032
RC  pJK104, pJK105, pJK107, pJK125, pJK142 from pBR322 & S.pombe DNA
RC  pJK148, pJK190, pJK195, pJK210, pJK220 from pBR322 & S.pombe DNA
RA  Keeney J.B., Boeke J.D.;
RT  "Efficient targeted integration at leu1-32 and ura4-294 in
RT  Schizosaccharomyces pombe";
RL  Genetics 136:849-856(1994).
XX
CC  Growth media: LB plus ampicillin (ATCC medium number 1227) 37C
CC  Deposited by: J.B.Keeney
CC  NM (pJK210)
CC  CM (no)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP (ATCC)
CC  HO (E.coli)(Schizosaccharomyces pombe)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)(shuttle)(integrating)(ura4 dihydroorotase)
CC  SE ()
CC  PA ()
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. pBR322 4361bp, ori/amp gene
FT          2. E. coli, lac promoter/lac gene
FT          2. S.pombe, URA4 gene
FT          -> pJK210 5032bp"
FT  CDS       0..0
FT          /note="ANT E. coli amp gene"
FT  CDS       0..0
FT          /note="ANT yeast URA4 gene"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="MCS SacI-SacII-NotI-XbaI-SpeI-BamHI-SmaI-
FT          PstI-EcoRI-EcoRV-HindIII-ClaI-SalI-HincII-XhoI-
FT          ApaI-DraII-KpnI"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="MCS unique SacI-SacII-NotI-XbaI-SpeI-BamHI-
FT          SmaI-PstI-EcoRI-ClaI-SalI-HincII-XhoI-ApaI-DraII-KpnI"
FT  promoter    0..0
FT          /note="PRO E. coli lac"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  CDS       0..0
FT          /note="GEN E. coli lac gene"
XX
SQ  Sequence 5032 BP; 1376 A; 1082 C; 1199 G; 1375 T; 0 other;
   tcgcgcgttt cggtgatgac ggtgaaaacc tctgacacat gcagctcccg gagacggtca
   cagcttgtct gtaagcggat gccgggagca gacaagcccg tcagggcgcg tcagcgggtg
   ttggcgggtg tcggggctgg cttaactatg cggcatcaga gcagattgta ctgagagtgc
   accataagct tacaaatccc actggctata tgtatgcatt tgtgttaaaa aagtttgtat
   agattattta atctactcag cattctttct ctaaatagga atttgttact taatggagaa
   aaaaatgttt cgatttacct agtgtatttg tttgtatact cacgtttaat ttcaaacatc
   cattctatct tgtgtaattt ttggcatggt gaaaaagata atcagcctta taatctttac
   aaaagtaaga aattctgtaa ataagcctta atgcccttgc tttaaattaa aatggttctt
   tttcatgata atgtttgcac tttgtgaata tattttagat agttctgtga ggtataatta
   agatgtttta gagacttata caattttgtc tttataaatt cttaattgat tttaccatcc
   cagtttaact atgcttcgtc ggcatctctg cacatgtcgt gttttcttac cgtattgtcc
   taccaagaac ctcttttttg cttggatcga aattaaaggt ttaaaagcaa agttatggat
   gctagagtat ttcaaagcta ttcagctaga gctgagggga tgaaaaatcc cattgccaag
   gaattgttgg ctttgatgga agaaaagcaa agcaacttgt cagtcgcggt cgatttgacg
   aagaaatccg aaatcttaga attggtagat aaaattggac cctatgtctg tgttatcaag
   acacatattg acgttgtcga ggatttcgac caggatatgg tagaaaaact ggtggcctta
   ggtaaaaagc atcgttttct tatctttgag gatcgcaaat tcgcagacat tggaaatacc
   gtcaagctac aatatgcatc tggtgtgtac aaaattgctt cttgggctca tatcacaaat
   tgccatacag tgccaggcga gggtattata caaggcctca aagaagttgg tttacctttg
   ggacgtggtc tcttgctttt ggctgaaatg tcttccaaag gctctttggc tactggttcc
   tacacagaga aaaccttaga atggtttgag aagcataccg atttttgctt tggctttata
   gctggtcgtc gatttcctaa ccttcaaagc gactacataa ctatgtcccc tggtatcggc
   ttggatgtta aaggagacgg gctgggacag caatatcgta ctcctgaaga agtgattgta
   aactgcggta gcgatatcat cattgttggt cgtggagtct atggagctgg tcgtaatcct
   gttgtcgaag ccaagagata tagagaagct ggttggaagg catatcagca aagactttct
   cagcattaaa aaaagactaa tgtaaaattt ttttggttgg ttattgaaaa agtcgatgcc
   ttgtttgcgt ttgttttcct aggcgtttta tgtcagaagg catttagaat tagtatacaa
   gtactctttg gtaaaatttt atgtagcgac taaaatatta actattatag ataaacacct
   tgggaataaa aagtaatttg ctatagtaat ttattaaaca tgctcctaca acattaccac
   aatcttttct cttggattga cattgaataa gaaaagagtg aattttttta gacttgtaat
   gataactatg tacaaagcca atgaaagatg tatgtagatg aatgtaaaat accatgtaga
   caaacaagat aaaacttggt tataaacatt ggtgttggaa cagaataaat tagatgtcaa
   aaagtttcgt caatatcaca agcttatgcg gtgtgaaata ccgcacagat gcgtaaggag
   aaaataccgc atcaggaaat tgtaaacgtt aatattttgt taaaattcgc gttaaatttt
   tgttaaatca gctcattttt taaccaatag gccgaaatcg gcaaaatccc ttataaatca
   aaagaataga ccgagatagg gttgagtgtt gttccagttt ggaacaagag tccactatta
   aagaacgtgg actccaacgt caaagggcga aaaaccgtct atcagggcga tggcccacta
   cgtgaaccat caccctaatc aagttttttg gggtcgaggt gccgtaaagc actaaatcgg
   aaccctaaag ggagcccccg atttagagct tgacggggaa agccggcgaa cgtggcgaga
   aaggaaggga agaaagcgaa aggagcgggc gctagggcgc tggcaagtgt agcggtcacg
   ctgcgcgtaa ccaccacacc cgccgcgctt aatgcgccgc tacagggcgc gtcgcgccat
   tcgccattca ggctgcgcaa ctgttgggaa gggcgatcgc ggtgcgggcc tcttcgctat
   tacgccagct ggcgaaaggg ggatgtgctg caaggcgatt aagttgggta acgccagggt
   tttcccagtc acgacgttgt aaaacgacgg ccagtgagcg cgcgtaatac gactcactat
   agggcgaatt gggtaccggg ccccccctcg aggtcgacgg tatcgataag cttgatatcg
   aattcctgca gcccggggga tccactagtt ctagagcggc cgccaccgcg gtggagctcc
   agcttttgtt ccctttagtg agggttaatt gcgcgcttgg cgtaatcatg gtcatagctg
   tttcctgtgt gaaattgtta tccgctcaca attccacaca acataggagc cggaagcata
   aagtgtaaag cctggggtgc ctaatgagtg aggtaactca cattaattgc gttgcgctca
   ctgcccgctt tccagtcggg aaacctgtcg tgccagctgc attaatgaat cggccaacgc
   gcggggagag gcggtttgcg tattgggcgc tcttccgctt cctcgctcac tgactcgctg
   cgctcggtcg ttcggctgcg gcgagcggta tcagctcact caaaggcggt aatacggtta
   tccacagaat caggggataa cgcaggaaag aacatgtgag caaaaggcca gcaaaaggcc
   aggaaccgta aaaaggccgc gttgctggcg tttttccata ggctcggccc ccctgacgag
   catcacaaaa atcgacgctc aagtcagagg tggcgaaacc cgacaggact ataaagatac
   caggcgttcc cccctggaag ctccctcgtg cgctctcctg ttccgaccct gccgcttacc
   ggatacctgt ccgcctttct cccttcggga agcgtggcgc tttctcaatg ctcacgctgt
   aggtatctca gttcggtgta ggtcgttcgc tccaagctgg gctgtgtgca cgaacccccc
   gttcagcccg accgctgcgc cttatccggt aactatcgtc ttgagtccaa cccggtaaga
   cacgacttat cgccactggc agcagccact ggtaacagga ttagcagagc gaggtatgta
   ggcggtgcta cagagttctt gaagtggtgg cctaactacg gctacactag aaggacagta
   tttggtatct gcgctctgct gaagccagtt accttcggaa aaagagttgg tagctcttga
   tccggcaaac aaaccaccgc tggtagcggt ggtttttttg tttgcaagca gcagattacg
   cgcagaaaaa aaggatctca agaagatcct ttgatctttt ctacggggtc tgacgctcag
   tggaacgaaa actcacgtta agggattttg gtcatgagat tatcaaaaag gatcttcacc
   tagatccttt taaattaaaa atgaagtttt aaatcaatct aaagtatata tgagtaaact
   tggtctgaca gttaccaatg cttaatcagt gaggcaccta tctcagcgat ctgtctattt
   cgttcatcca tagttgcctg actgcccgtc gtgtagataa ctacgatacg ggagggctta
   ccatctggcc ccagtgctgc aatgataccg cgagacccac gctcaccggc tccagattta
   tcagcaataa accagccagc cggaagggcc gagcgcagaa gtggtcctgc aactttatcc
   gcctccatcc agtctattaa ttgttgccgg gaagctagag taagtagttc gccagttaat
   agtttgcgca acgttgttgc cattgctaca ggcatcgtgg tgtcacgctc gtcgtttggt
   atggcttcat tcagctccgg ttcccaacga tcaaggcgag ttacatgatc ccccatgttg
   tgaaaaaaag cggttagctc cttcggtcct ccgatcgttg tcagaagtaa gttggccgca
   gtgttatcac tcatggttat ggcagcactg cataattctc ttactgtcat gccatccgta
   agatgctttt ctgtgactgg tgagtactca accaagtcat tctgagaata gtgtatgcgg
   cgaccgagtt gctcttgccc ggcgtcaata cgggataata ccgcgccaca tagcagaact
   ttaaaagtgc tcatcattgg aaaacgttct tcggggcgaa aactctcaag gatcttaccg
   ctgttgagat ccagttcgat gtaacccact cgtgcaccca actgatcttc agcatctttt
   actttcacca gcgtttctgg gtgagcaaaa acaggaaggc aaaatgccgc aaaaaaggga
   ataagggcga cacggaaatg ttgaatactc atactcttcc tttttcaata ttattgaagc
   atttatcagg gttattgtct catgagcgga tacatatttg aatgtattta gaaaaataaa
   caaatagggg ttccgcgcac atttccccga aaagtgccac ctgacgtcta agaaaccatt
   attatcatga cattaaccta taaaaatagg cgtatcacga ggccctttcg tc
//