back Return to this vector's summary.
ID  PJR59   preliminary; circular DNA; SYN; 18944 BP.
XX
AC  IG0059;
XX
DT  02-NOV-1992 (Rel. 7, Created)
DT  01-APR-1995 (Rel. 11, Last updated, Version 1)
XX
DE  Saccharomyces/E.coli plasmid vector pJR59 - incomplete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  pJR59 from YEp24
RA  ;
RT  ;
RL  Unpublished (1992).
XX
CC  NM (pJR59)
CC  CM (no)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP ()
CC  HO (E.coli)(S.cerevisiae)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)
CC  SE ()
CC  PA (YEp24)
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
XX
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. YEp24 BamHI
FT          2. yeast BamHI-BamHI 12000bp, HMG1 gene
FT          -> pJR59"
FT  misc_feature  >1..<18944
FT          /note="12000 bp Saccharomyces genomic DNA inserted at
FT          BamHI site (contains Saccharomyces HMG1 gene)"
FT  CDS       228..1031
FT          /note="ANT yeast URA3 gene"
FT  CDS       8312..10310
FT          /note="GEN Saccharomyces HMG1 gene"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  CDS       15690..16550
FT          /note="ANT E. coli beta-lactamase gene (bla)
FT          ampicillin resistance gene (apr/amp)"
FT  rep_origin   17455..17805
FT          /note="ORI yeast 2 micron"
XX
SQ  Sequence 18944 BP; 3348 A; 2651 C; 2694 G; 3263 T; 6988 other;
   tgattcggta atctccgaac agaaggaaga acgaaggaag gagcacagac ttagattggt
   atatatacgc atatgtagtg ttgaagaaac atgaaattgc ccagtattct taacccaact
   gcacagaaca aaaacctgca ggaaacgaag ataaatcatg tcgaaagcta catataagga
   acgtgctgct actcatccta gtcctgttgc tgccaagcta tttaatatca tgcacgaaaa
   gcaaacaaac ttgtgtgctt cattggatgt tcgtaccacc aaggaattac tggagttagt
   tgaagcatta ggtcccaaaa tttgtttact aaaaacacat gtggatatct tgactgattt
   ttccatggag ggcacagtta agccgctaaa ggcattatcc gccaagtaca attttttact
   cttcgaagac agaaaatttg ctgacattgg taatacagtc aaattgcagt actctgcggg
   tgtatacaga atagcagaat gggcagacat tacgaatgca cacggtgtgg tgggcccagg
   tattgttagc ggtttgaagc aggcggcaga agaagtaaca aaggaaccta gaggcctttt
   gatgttagca gaattgtcat gcaagggctc cctatctact ggagaatata ctaagggtac
   tgttgacatt gcgaagagcg acaaagattt tgttatcggc tttattgctc aaagagacat
   gggtggaaga gatgaaggtt acgattggtt gattatgaca cccggtgtgg gtttagatga
   caagggagac gcattgggtc aacagtatag aaccgtggat gatgtggtct ctacaggatc
   tgacattatt attgttggaa gaggactatt tgcaaaggga agggatgcta aggtagaggg
   tgaacgttac agaaaagcag gctgggaagc atatttgaga agatgcggcc agcaaaacta
   aaaaactgta ttataagtaa atgcatgtat actaaactca caaattagag cttcaattta
   attatatcag ttattacccg ggaatctcgg tcgtaatgat ttttataatg acgaaaaaaa
   aaaaattgga aagaaaaagc tttaatgcgg tagtttatca cagttaaatt gctaacgcag
   tcaggcaccg tgtatgaaat ctaacaatgc gctcatcgtc atcctcggca ccgtcaccct
   ggatgctgta ggcataggct tggttatgcc ggtactgccg ggcctcttgc gggatatcgt
   ccattccgac agcatcgcca gtcactatgg cgtgctgcta gcgctatatg cgttgatgca
   atttctatgc gcacccgttc tcggagcact gtccgaccgc tttggccgcc gcccagtcct
   gctcgcttcg ctacttggag ccactatcga ctacgcgatc atggcgacca cacccgtcct
   gtggatccnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn ggatccnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn tctagannnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn tctagannnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn gtcgacnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnctgca gnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnna
   tcgatnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnna
   tcgatnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn gaattcnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   aagcttnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn ngaattcaga cattgacgtt aaattagatt atcgccgcag
   ctgtaattgc ggttatggcc tctagtattt agttcgatgt taatgaaata aagcgcaagc
   tgactgtgaa cgataaccgc caggaaggct agacacagct cttcagctaa acagtagccg
   gaacacatat acattaggga acattagaaa taaggctctc gttgatcatc cttgtaactg
   aaaattagaa ccgttaaacg ctgctgattg atggattcca gccgttctct tccaacccct
   tttaccccga ttgttcgtcc actatcatga cttattatcc actaaagtgg cgttggctgt
   acattcgggt gatggtagta tggtgagcac atgctttaag tccgagaaac taagctacaa
   aacggaattt caaagggccc catttttatc gggtggacta agggaaagaa aagccttctg
   gagaagagtt ggaagacctc agcgtagtgc gaagaaaacg tagtgcgagt ctctacgccc
   gctcgtttaa aactctatag aacgtccgaa agaaaggtcc gtactagcta taggatctct
   actttaccta ttattatcgc taggtgatag cttataaaac aattcatcgg tttcttcctc
   atttttcctg tatcttttcg gctatgaaaa gctgttgttc gataaatcca ggcaaagatt
   tttgaaagtt taaaagatct aattttcaaa ggcattcctt taaaaaagac aacttgaaag
   agctatattc gtcttcggtt ttttgatttt tattaactta tttttttctt ctttctaccc
   aattctagtc aggaaaagac taagggctgg aacatagtgt atcattgtct aattgttgat
   acaaagtaga taaatacata aaacaagcat gccgccgcta ttcaagggac tgaaacagat
   ggcaaagcca attgcctatg tttcaagatt ttcggcgaaa cgaccaattc atataatact
   tttttctcta atcatatccg cattcgctta tctatccgtc attcagtatt acttcaatgg
   ttggcaacta gattcaaata gtgtttttga aactgctcca aataaagact ccaacactct
   atttcaagaa tgttcccatt actacagaga ttcctctcta gatggttggg tatcaatcac
   cgcgcatgaa gctagtgagt taccagcccc acaccattac tatctattaa acctgaactt
   caatagtcct aatgaaactg actccattcc agaactagct aacacggttt ttgagaaaga
   taatacaaaa tatattctgc aagaagatct cagtgtttcc aaagaaattt cttctactga
   tggaacgaaa tggaggttaa gaagtgacag aaaaagtctt ttcgacgtaa agacgttagc
   atattctctc tacgatgtat tttcagaaaa tgtaacccaa gcagacccgt ttgacgtcct
   tattatggtt actgcctacc taatgatgtt ctacaccata ttcggcctct tcaatgacat
   gaggaagacc gggtcaaatt tttggttgag cgcctctaca gtggtcaatt ctgcatcatc
   acttttctta gcattgtatg tcacccaatg tattctaggc aaagaagttt ccgcattaac
   tctttttgaa ggtttgcctt tcattgtagt tgttgttggt ttcaagcaca aaatcaagat
   tgcccagtat gccctggaga aatttgaaag agtcggttta tctaaaagga ttactaccga
   tgaaatcgtt tttgaatccg tgagcgaaga gggtggtcgt ttgattcaag accatttgct
   ttgtattttt gcctttatcg gatgctctat gtatgctcac caattgaaga ctttgacaaa
   cttctgcata ttatcagcat ttatcctaat ttttgaattg attttaactc ctacatttta
   ttctgctatc ttagcgctta gactggaaat gaatgttatc cacagatcta ctattatcaa
   gcaaacatta gaagaagacg gtgttgttcc atctacagca agaatcattt ctaaagcaga
   aaagaaatcc gtatcttctt tcttaaatct cagtgtggtt gtcattatca tgaaactctc
   tgtcatactg ttgtttgtct tcatcaactt ttataacttt ggggcaaatt gggtcaatga
   tgccttcaat tcattgtact tcgataagga acgtgtttct ctaccagatt ttattacctc
   gaatgcctct gaaaacttta aagagcaagc tattgttagt gtcaccccat tattatatta
   caaacccatt aagtcctacc aacgcattga ggatatggtt cttctattgc ttcgtaatgc
   tagtgttgcc attcgtgata ggttcgtcag taaattagtt ctttccgcct tagtatgcag
   tgctgtcatc aatgtgtatt tattgaatgc tgctagaatt cataccagtt atactgcaga
   ccaattggtg aaaactgaag tcaccaagaa gtcttttact gctcctgtac aaaaggcttc
   tacaccagtt ttaaccaata aaacagtcat ttctggatcg aaagtcaaaa gtttatcatc
   tgcgcaatcg agctcatcag gaccttcatc atctagtgag gaagatgatt cccgcgatat
   tgaaagcttg gataagaaaa tacgtccttt agaagaatta gaagcattat taagtagtgg
   aaatacaaaa caattgaaga acaaagaggt cgctgccttg gttattcacg gtaagttacc
   tttgtacgct ttggagaaaa aattaggtga tactacgaga gcggttgcgg tacgtaggaa
   ggctctttca attttggcag aagctcctgt attagcatct gatcgtttac catataaaaa
   ttatgactac gaccgcgtat ttggcgcttg ttgtgaaaat gttataggtt acatgccttt
   gcccgttggt gttataggcc ccttggttat cgatggtaca tcttatcata taccaatggc
   aactacagag ggttgtttgg tagcttctgc catgcgtggc tgtaaggcaa tcaatgctgg
   cggtggtgca acaactgttt taactaagga tggtatgaca agaggcccag tagtccgttt
   cccaactttg aaaagatctg gtgcctgtaa gatatggtta gactcagaag agggacaaaa
   cgcaattaaa aaagctttta actctacatc aagatttgca cgtctgcaac atattcaaac
   ttgtctagca ggagatttac tcttcatgag atttagaaca actactggtg acgcaatggg
   tatgaatatg atttctaaag gtgtcgaata ctcattaaag caaatggtag aagagtatgg
   ctgggaagat atggaggttg tctccgtttc tggtaactac tgtaccgaca aaaaaccagc
   tgccatcaac tggatcgaag gtcgtggtaa gagtgtcgtc gcagaagcta ctattcctgg
   tgatgttgtc agaaaagtgt taaaaagtga tgtttccgca ttggttgagt tgaacattgc
   taagaatttg gttggatctg caatggctgg gtctgttggt ggatttaacg cacatgcagc
   taatttagtg acagctgttt tcttggcatt aggacaagat cctgcacaaa atgttgaaag
   ttccaactgt ataacattga tgaaagaagt ggacggtgat ttgagaattt ccgtatccat
   gccatccatc gaagtaggta ccatcggtgg tggtactgtt ctagaaccac aaggtgccat
   gttggactta ttaggtgtaa gaggcccgca tgctaccgct cctggtacca acgcacgtca
   attagcaaga atagttgcct gtgccgtctt ggcaggtgaa ttatccttat gtgctgccct
   agcagccggc catttggttc aaagtcatat gacccacaac aggaaacctg ctgaaccaac
   aaaacctaac aatttggacg ccactgatat aaatcgtttg aaagatgggt ccgtcacctg
   cattaaatcc taaacttagt catacgtcat tggtattctc ttgaaaaaga agcacaacag
   caccatgtgt tacgtaaaat atttacttta tagtttgtac gtcataattt cttccatatt
   acaagttcgt gcatatatag aaagaattcn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
   nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnngg gatcctctac gccggacgca
   tcgtggccgg catcaccggc gccacaggtg cggttgctgg cgcctatatc gccgacatca
   ccgatgggga agatcgggct cgccacttcg ggctcatgag cgcttgtttc ggcgtgggta
   tggtggcagg ccccgtggcc gggggactgt tgggcgccat ctccttgcat gcaccattcc
   ttgcggcggc ggtgctcaac ggcctcaacc tactactggg ctgcttccta atgcaggagt
   cgcataaggg agagcgtcga ccgatgccct tgagagcctt caacccagtc agctccttcc
   ggtgggcgcg gggcatgact atcgtcgccg cacttatgac tgtcttcttt atcatgcaac
   tcgtaggaca ggtgccggca gcgctctggg tcattttcgg cgaggaccgc tttcgctgga
   gcgcgacgat gatcggcctg tcgcttgcgg tattcggaat cttgcacgcc ctcgctcaag
   ccttcgtcac tggtcccgcc accaaacgtt tcggcgagaa gcaggccatt atcgccggca
   tggcggccga cgcgctgggc tacgtcttgc tggcgttcgc gacgcgaggc tggatggcct
   tccccattat gattcttctc gcttccggcg gcatcgggat gcccgcgttg caggccatgc
   tgtccaggca ggtagatgac gaccatcagg gacagcttca aggatcgctc gcggctctta
   ccagcctaac ttcgatcact ggaccgctga tcgtcacggc gatttatgcc gcctcggcga
   gcacatggaa cgggttggca tggattgtag gcgccgccct ataccttgtc tgcctccccg
   cgttgcgtcg cggtgcatgg agccgggcca cctcgacctg aatggaagcc ggcggcacct
   cgctaacgga ttcaccactc caagaattgg agccaatcaa ttcttgcgga gaactgtgaa
   tgcgcaaacc aacccttggc agaacatatc catcgcgtcc gccatctcca gcagccgcac
   gcggcgcatc tcgggcagcg ttgggtcctg gccacgggtg cgcatgatcg tgctcctgtc
   gttgaggacc cggctaggct ggcggggttg ccttactggt tagcagaatg aatcaccgat
   acgcgagcga acgtgaagcg actgctgctg caaaacgtct gcgacctgag caacaacatg
   aatggtcttc ggtttccgtg tttcgtaaag tctggaaacg cggaagtcag cgccctgcac
   cattatgttc cggatctgca tcgcaggatg ctgctggcta ccctgtggaa cacctacatc
   tgtattaacg aagcgctggc attgaccctg agtgattttt ctctggtccc gccgcatcca
   taccgccagt tgtttaccct cacaacgttc cagtaaccgg gcatgttcat catcagtaac
   ccgtatcgtg agcatcctct ctcgtttcat cggtatcatt acccccatga acagaaattc
   ccccttacac ggaggcatca agtgaccaaa caggaaaaaa ccgcccttaa catggcccgc
   tttatcagaa gccagacatt aacgcttctg gagaaactca acgagctgga cgcggatgaa
   caggcagaca tctgtgaatc gcttcacgac cacgctgatg agctttaccg cagctgcctc
   gcgcgtttcg gtgatgacgg tgaaaacctc tgacacatgc agctcccgga gacggtcaca
   gcttgtctgt aagcggatgc cgggagcaga caagcccgtc agggcgcgtc agcgggtgtt
   ggcgggtgtc ggggcgcagc catgacccag tcacgtagcg atagcggagt gtatactggc
   ttaactatgc ggcatcagag cagattgtac tgagagtgca ccatatgcgg tgtgaaatac
   cgcacagatg cgtaaggaga aaataccgca tcaggcgctc ttccgcttcc tcgctcactg
   actcgctgcg ctcggtcgtt cggctgcggc gagcggtatc agctcactca aaggcggtaa
   tacggttatc cacagaatca ggggataacg caggaaagaa catgtgagca aaaggccagc
   aaaaggccag gaaccgtaaa aaggccgcgt tgctggcgtt tttccatagg ctccgccccc
   ctgacgagca tcacaaaaat cgacgctcaa gtcagaggtg gcgaaacccg acaggactat
   aaagatacca ggcgtttccc cctggaagct ccctcgtgcg ctctcctgtt ccgaccctgc
   cgcttaccgg atacctgtcc gcctttctcc cttcgggaag cgtggcgctt tctcaatgct
   cacgctgtag gtatctcagt tcggtgtagg tcgttcgctc caagctgggc tgtgtgcacg
   aaccccccgt tcagcccgac cgctgcgcct tatccggtaa ctatcgtctt gagtccaacc
   cggtaagaca cgacttatcg ccactggcag cagccactgg taacaggatt agcagagcga
   ggtatgtagg cggtgctaca gagttcttga agtggtggcc taactacggc tacactagaa
   ggacagtatt tggtatctgc gctctgctga agccagttac cttcggaaaa agagttggta
   gctcttgatc cggcaaacaa accaccgctg gtagcggtgg tttttttgtt tgcaagcagc
   agattacgcg cagaaaaaaa ggatctcaag aagatccttt gatcttttct acggggtctg
   acgctcagtg gaacgaaaac tcacgttaag ggattttggt catgagatta tcaaaaagga
   tcttcaccta gatcctttta aattaaaaat gaagttttaa atcaatctaa agtatatatg
   agtaaacttg gtctgacagt taccaatgct taatcagtga ggcacctatc tcagcgatct
   gtctatttcg ttcatccata gttgcctgac tccccgtcgt gtagataact acgatacggg
   agggcttacc atctggcccc agtgctgcaa tgataccgcg agacccacgc tcaccggctc
   cagatttatc agcaataaac cagccagccg gaagggccga gcgcagaagt ggtcctgcaa
   ctttatccgc ctccatccag tctattaatt gttgccggga agctagagta agtagttcgc
   cagttaatag tttgcgcaac gttgttgcca ttgctgcagg catcgtggtg tcacgctcgt
   cgtttggtat ggcttcattc agctccggtt cccaacgatc aaggcgagtt acatgatccc
   ccatgttgtg caaaaaagcg gttagctcct tcggtcctcc gatcgttgtc agaagtaagt
   tggccgcagt gttatcactc atggttatgg cagcactgca taattctctt actgtcatgc
   catccgtaag atgcttttct gtgactggtg agtactcaac caagtcattc tgagaatagt
   gtatgcggcg accgagttgc tcttgcccgg cgtcaacacg ggataatacc gcgccacata
   gcagaacttt aaaagtgctc atcattggaa aacgttcttc ggggcgaaaa ctctcaagga
   tcttaccgct gttgagatcc agttcgatgt aacccactcg tgcacccaac tgatcttcag
   catcttttac tttcaccagc gtttctgggt gagcaaaaac aggaaggcaa aatgccgcaa
   aaaagggaat aagggcgaca cggaaatgtt gaatactcat actcttcctt tttcaatatt
   attgaagcat ttatcagggt tattgtctca tgagcggata catatttgaa tgtatttaga
   aaaataaaca aataggggtt ccgcgcacat ttccccgaaa agtgccacct gacgtctaag
   aaaccattat tatcatgaca ttaacctata aaaataggcg tatcacgagg ccctttcgtc
   ttcaagaatt ctgaaccagt cctaaaacga gtaaatagga ccggcaattc ttcaagcaat
   aaacaggaat accaattatt aaaagataac ttagtcagat cgtacaataa agctttgaag
   aaaaatgcgc cttattcaat ctttgctata aaaaatggcc caaaatctca cattggaaga
   catttgatga cctcatttct ttcaatgaag ggcctaacgg agttgactaa tgttgtggga
   aattggagcg ataagcgtgc ttctgccgtg gccaggacaa cgtatactca tcagataaca
   gcaatacctg atcactactt cgcactagtt tctcggtact atgcatatga tccaatatca
   aaggaaatga tagcattgaa ggatgagact aatccaattg aggagtggca gcatatagaa
   cagctaaagg gtagtgctga aggaagcata cgataccccg catggaatgg gataatatca
   caggaggtac tagactacct ttcatcctac ataaatagac gcatataagt acgcatttaa
   gcataaacac gcactatgcc gttcttctca tgtatatata tatacaggca acacgcagat
   ataggtgcga cgtgaacagt gagctgtatg tgcgcagctc gcgttgcatt ttcggaagcg
   ctcgttttcg gaaacgcttt gaagttccta ttccgaagtt cctattctct agaaagtata
   ggaacttcag agcgcttttg aaaaccaaaa gcgctctgaa gacgcacttt caaaaaacca
   aaaacgcacc ggactgtaac gagctactaa aatattgcga ataccgcttc cacaaacatt
   gctcaaaagt atctctttgc tatatatctc tgtgctatat ccctatataa cctacccatc
   cacctttcgc tccttgaact tgcatctaaa ctcgacctct acatttttta tgtttatctc
   tagtattact ctttagacaa aaaaattgta gtaagaacta ttcatagagt gaatcgaaaa
   caatacgaaa atgtaaacat ttcctatacg tagtatatag agacaaaata gaagaaaccg
   ttcataattt tctgaccaat gaagaatcat caacgctatc actttctgtt cacaaagtat
   gcgcaatcca catcggtata gaatataatc ggggatgcct ttatcttgaa aaaatgcacc
   cgcagcttcg ctagtaatca gtaaacgcgg gaagtggagt caggcttttt ttatggaaga
   gaaaatagac accaaagtag ccttcttcta accttaacgg acctacagtg caaaaagtta
   tcaagagact gcattataga gcgcacaaag gagaaaaaaa gtaatctaag atgctttgtt
   agaaaaatag cgctctcggg atgcattttt gtagaacaaa aaagaagtat agattctttg
   ttggtaaaat agcgctctcg cgttgcattt ctgttctgta aaaatgcagc tcagattctt
   tgtttgaaaa attagcgctc tcgcgttgca tttttgtttt acaaaaatga agcacagatt
   cttcgttggt aaaatagcgc tttcgcgttg catttctgtt ctgtaaaaat gcagctcaga
   ttctttgttt gaaaaattag cgctctcgcg ttgcattttt gttctacaaa atgaagcaca
   gatgcttcgt taacaaagat atgctattga agtgcaagat ggaaacgcag aaaatgaacc
   ggggatgcga cgtgcaagat tacctatgca atagatgcaa tagtttctcc aggaaccgaa
   atacatacat tgtcttccgt aaagcgctag actatatatt attatacagg ttcaaatata
   ctatctgttt cagggaaaac tcccaggttc ggatgttcaa aattcaatga tgggtaacaa
   gtacgatcgt aaatctgtaa aacagtttgt cggatattag gctgtatctc ctcaaagcgt
   attcgaatat cattgagaag ctgcagcgtc acatcggata ataatgatgg cagccattgt
   agaagtgcct tttgcatttc tagtctcttt ctcggtctag ctagttttac tacatcgcga
   agatagaatc ttagatcaca ctgcctttgc tgagctggat caatagagta acaaaagagt
   ggtaaggcct cgttaaagga caaggacctg agcggaagtg tatcgtacag tagacggagt
   atactagtat agtctatagt ccgtggaatt ccgaagttcc tatt
//