back Return to this vector's summary.
ID  PPI251   preliminary; circular DNA; SYN; 8800 BP.
XX
AC  X06779; V01520; X69493; ATCC37236;
XX
DT  30-SEP-1988 (Rel. 3, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  Drosophila/E.coli plasmid vector ppi25.1 - incomplete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RP  1-4734
RC  ppi25.1
RA  O'Hare K.;
RT  ;
RL  Submitted (09-FEB-1988) on tape to the EMBL Data Library by:
RL  O'Hare K., Department Biochemistry, Imperial College, London, UK.
XX
RN  [2]
RC  ppi25.1, ppi25 from pBR322 & P element
RC  pS25.1 from pBR322 & Drosophila DNA
RC  [ppi25.7 from pBR322 & Drosophila DNA]
RA  Spradling A.C., Rubin G.M.;
RT  "Transposition of cloned P elements into Drosophila germ line
RT  chromosomes";
RL  Science 218:341-347(1982).
XX
RN  [3]
RC  pry1, pry3 from p6.1 & rosy gene
RC  pDm2844S8.5 from pry1
RC  pm12.8 from pry1
RC  pch1 from p6.1 & Drosophila chorion gene/66D region
RA  Rubin G.M., Spradling A.C.;
RT  "Genetic transformation of Drosophila with transposable element
RT  vectors";
RL  Science 218:348-353(1982).
XX
RN  [4]
RP  1-4734
RC  lambda pi12, lambda pi25 from Charon 28 & Drosophila P pi2
RC  lambda pi30, lambda pi44 from Charon 28 & Drosophila P pi2
RC  lambda S12, lambda S25 from Charon 28 & Drosophila M strain
RC  lambda S30, lambda S44 from Charon 28 & Drosophila M strain
RC  ppi25.1 from lambda pi25 & pBR322
RC  ppi12.20 from lambda pi12 & pBR322
RC  pS25.1 from lambda S25 & pBR322
RC  pS12.20 from lambda S12 & pBR322
RC  p6.1 from lambda & pBR322 & Drosophila white locus
RA  O'Hare K., Rubin G.M.;
RT  "Structures of P transposable elements and their sites of
RT  insertion and excision in the Drosophila melanogaster genome";
RL  Cell 34:25-35(1983).
XX
RN  [5]
RC  lambda m1.1, lambda m1.2 from Drosophila white locus
RC  lambda pi.3, lambda pi.10 from Charon 28 & Drosophila white locus
RC  lambda pi40.8 from Charon 28 & Drosophila white locus
RC  lambda 6.1, lambda 6.4 from pBR322 & Drosophila white locus
RC  lambda 12.3, lambda 12.4, lambda 12.6 from pBR322 & white locus
RC  lambda 12.12 from pBR322 & white locus
RC  p6.1 from pBR322 & lambda 6.1
RA  Rubin G.M., Kidwell M.G., Bingham P.M.;
RT  "The molecular basis of P-M hybrid dysgenesis: the nature of
RT  induced mutations";
RL  Cell 29:987-994(1982).
XX
RN  [6]
RC  lambda 103 from lambda & Drosophila chorion gene/66D region
RC  lambda 104 from lambda & Drosophila chorion gene/66D region
RC  lambda 302 from lambda & Drosophila chorion gene/66D region
RC  p103.48, p103.29 from lambda 103, Drosophila chorion gene/66D region
RC  p104.60, p104.41 from lambda 104, Drosophila chorion gene/66D region
RC  p302.77, p302.42 from lambda 302, Drosophila chorion gene/66D region
RA  Spradling A.C.;
RT  "The organization and amplification of two chromosomal domains
RT  containing Drosophila chorion genes";
RL  Cell 27:193-201(1981).
XX
CC  The sequence is from cytological location 17C of strain
CC  pi2 of Drosophila melanogaster.
CC  Plasmid used for P-element mediated gene transfer.
CC  Contains the complete 2.9 kb P element of Drosophila melanogaster.
CC  Medium is 1227 LB plus ampicillin.
CC  NM (ppi25.1)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP (ATCC)
CC  HO (D.melanogaster)(Drosophila)(E.coli K-12)(E.coli HB101)(E.coli)
CC  CP ()
CC  FN (gene transfer)(transformation)(transposable element)
CC  SE ()
CC  PA (Drosophila strain pi2 location 17C)(P element)
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. Charon 28
FT          2. Drosophila P pi2
FT          -> lambda pi25
FT          1. pBR322 BamHI 4361bp 376..376
FT          2. lambda pi25 BamHI-BamHI 2900bp, P element
FT          -> ppi25.1 8800bp"
FT  cellular    1..995
FT          /note="from Drosophila strain pi2, location 17C"
FT  misc_feature  812..812
FT          /note="A in Canton S"
FT  misc_feature  902..902
FT          /note="A in Canton S"
FT  misc_feature  938..938
FT          /note="T in Canton S"
FT  repeat_region  988..995
FT          /note="RPT direct repeat 1"
FT  transposon   996..3902
FT          /note="TRN Drosophila P element"
FT  repeat_region  3903..3910
FT          /note="RPT direct repeat 1"
FT  cellular    3911..4734
FT          /note="from Drosophila strain pi2, location 17C"
FT  misc_feature  3996..3996
FT          /note="ADP AAAAAAAG inserted in Canton S"
FT  misc_feature  4092..4092
FT          /note="G in Canton S"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT unique XhoI"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT unique SacI"
FT  CDS       0..0
FT          /note="ANT E. coli beta-lactamase gene (bla)
FT          ampicillin resistance gene (apr/amp)"
XX
SQ  Sequence 4734 BP; 1501 A; 878 C; 909 G; 1446 T; 0 other;
   ggatcccaat ccgcatcgaa taagacgcaa acttttgcat cgtatattga aaagatgcgc
   tatctccatg gcaaagtttt tgcggtcgtc gcagacaaaa gacgcgtgtt cccttttaaa
   gtttcattaa tcaatggctc gggtggtgga tgtggatgtg gctgtagcta ttgatgtagc
   tggaggggtt ctgccacagc tccggctata gcttttatta tttcaattgc ggaacggtgc
   ccggggctca aaaatatgag gcatcattta tcaggccgcc attccaccac tccactacgt
   cataccattc cgttctggtg cggattggct gtctgggctg tggatttcaa attggcagca
   acaatgccgt gattaatggc cgtcaaagcg aaagagtcaa caaatgtcaa gcgacaaact
   gcaattggca attggaggga gggggggtgg tggtggtggt aaagaggacc aaatcccaaa
   aaaccccata ccataacata taccatatac catactatac catggtagga atcccttggc
   ccgcgatgaa atgaatgcca acacaagtgc gggttaattt tttcaaatgt ttgttaatta
   catttattgt ttccttttgt ttttgcattt gcatttgttt ttatgttttt ttttctctcg
   tttctcttta gttttgattt ctttcacttg caatcgttct ggctgctttc attattactg
   attgccggcc aaaactcgga ttatggtttg tttttgtaat gtatatatat gcacgtatat
   ataagtctaa gcgggtttat cttacacttt agatattttt gatttaactt tatgcctgct
   ctctaacaat acaatacaaa aaaaatattg gataatcgct cttacttatt tccgattatt
   agatattatt acgatattta acatagtttc ggtaattcga tagataggta gtattgttta
   tcgctcgtag atgatagact gttgcttata cacaccatga tgaaataaca taaggtggtc
   ccgtcgaaag ccgaagctta ccgaagtata cacttaaatt cagtgcacgt ttgcttgttg
   agaggaaagg ttgtgtgcgg acgaattttt ttttgaaaac attaaccctt acgtggaata
   aaaaaaaatg aaatattgca aattttgctg caaagctgtg actggagtaa aattaattca
   cgtgccgaag tgtgctatta agagaaaatt gtgggagcag agccttgggt gcagccttgg
   tgaaaactcc caaatttgtg atacccactt taatgattcg cagtggaagg ctgcacctgc
   aaaaggtcag acatttaaaa ggaggcgact caacgcagat gccgtaccta gtaaagtgat
   agagcctgaa ccagaaaaga taaaagaagg ctataccagt gggagtacac aaacagagta
   agtttgaata gtaaaaaaaa tcatttatgt aaacaataac gtgactgtgc gttaggtcct
   gttcattgtt taatgaaaat aagagcttga gggaaaaaat tcgtactttg gagtacgaaa
   tgcgtcgttt agagcagcag ctgagggagt ctcaacagtt ggaggagtct ctacgcaaaa
   tcttcacgga cacgcagata cggatactga agaatggtgg acaaagagct acgttcaatt
   ccgacgacat ttctacagct atttgtctcc acaccgcagg ccctcgagcg tataaccatc
   tgtacaaaaa aggatttcct ttgcccagtc gtacgacttt gtacagatgg ttatcagatg
   tggacataaa aagaggatgt ttggatgtgg tcatagacct aatggacagt gatggagttg
   atgacgccga caagctttgc gtactcgctt tcgacgagat gaaggtcgct gctgccttcg
   agtatgacag ctctgctgat attgtttacg agccaagcga ctatgtccaa ctggctattg
   ttcgtggtct aaaaaaatcg tggaagcagc cagttttttt cgattttaat acccgaatgg
   acccggatac tcttaacaat atattaagga aactgcatag gaaaggatat ttagtagttg
   ctattgtatc cgatttaggt accggaaacc aaaagctatg gacagagctc ggtatatcag
   aatgtaagtt tcgtatatta caaaaatcag ataatccttg aaattccatt ttttagcaaa
   aacctggttt agccatcctg cagatgacca tttaaagatt ttcgtttttt cggatacgcc
   acatttaatt aagttagtcc gtaaccacta tgtggattcc ggattaacaa taaatgggaa
   aaaattaaca aaaaaaacaa ttcaggaggc acttcatctt tgcaacaagt ccgatctgtc
   tatcctcttt aaaattaatg aaaatcacat taatgttcga tcgctcgcaa aacagaaggt
   taaattggct acccagctgt tttcgaatac caccgctagc tcgatcagac gctgctattc
   attggggtat gacattgaaa atgccaccga aactgcggac ttcttcaaat tgatgaatga
   ttggttcgac atttttaatt ctaaattgtc cacatccaat tgcattgagt gctcgcaacc
   ttatggcaag cagttggata tacagaatga tattttgaat cgaatgtcgg aaattatgcg
   aacaggaatt ctggataaac ccaaaaggct cccatttcaa aaaggtatca ttgtgaataa
   tgcttcgctt gatggcttgt ataaatattt gcaagaaaac ttcagtatgc aatacatatt
   aacaagccgt ctcaaccaag acattgtgga gcattttttt ggcagcatgc gatcgagagg
   tggacaattc gaccatccca ctccactgca gtttaagtat aggttaagaa aatatataat
   aggtatgaca aatttaaaag aatgcgtaaa caaaaatgta attccatgat ttataattgt
   ttaatgttta gctatatgtt tcaggaaagt ttcagttgag aatgtaggta gttatgtgct
   gtctattgtg ttttgtcttt tatctgtttc ttttcatttt attatttaat cattatcctt
   ttgcttatcc agccaggaat acagaaatgt taagaaattc gggaaatatc gaagaggaca
   actctgaaag ctggcttaat ttagatttca gttctaaaga aaacgaaaat aaaagtaaag
   atgatgagcc tgtcgatgat gagcctgtcg atgagatgtt aagcaatata gatttcaccg
   aaatggatga gttgacggag gatgcgatgg aatatatcgc gggctatgtc attaaaaaat
   tgagaatcag tgacaaagta aaagaaaatt tgacatttac atacgtcgac gaggtgtctc
   acggcggact tattaagccg tccgaaaaat ttcaagagaa gttaaaagag ctagaatgta
   tttttttgca ttatacaaat aataataatt ttgaaattac aaataatgta aaggaaaaat
   taatattagc agcgcgaaac gtcgatgttg ataaacaagt aaaatctttt tattttaaaa
   ttagaatata ttttagaatt aagtacttca acaaaaaaat tgaaattaaa aatcaaaaac
   aaaagttaat tggaaactcc aaattattaa aaataaaact ttaaaaataa tttcgtctaa
   ttaatattat gagttaattc aaaccccacg gacatgctaa gggttaatca acaatcatat
   cgctgtctca ctcagactca atacgacact cagaatacta ttcctttcac tcgcacttat
   tgcaagcata cgttaagtgg atgtctcttg ccgacgggac caccttatgt tatttcatca
   tgatacacac actttggttt ctcccgtact tagtatattc gctagctcct ttcgaacgct
   aattacgcat attgattagt gttacattag attgcaaaaa aaaaaaggat taataaatac
   atccatattg taactagttc gcttggttat agatatacac acgcacgcac acaaatcctt
   aactttacat ccacctatct taggcgcttt acatctaacg cgctggatca tcgtggatct
   ggccatcata cctcatctac aatccatcta gaaatcatcc agctccagct acttctatac
   aacgttcgcc gtggaaagaa cattctttag cctcgcacta aactaaactt aaataataat
   caacaacgtt gctccaacag acttaaaatg gaattagaac aaaaatcatg tgtgcttaag
   tcgtgtgcag aatgtctcaa tatttacaca tcaaagttca cttttgccaa ttgccctcta
   gctcctctag ctcctcatca tctatctctc ttcatctgac tctactctac gatctgcggc
   tcttcggatt cgaaggacac atcgaaaatc gaacagtgat cggtggggat gtttagctct
   ctcgatttcg cagtccacaa aatccgattc tctccaccac cagccgccct tgtcattcat
   tccacattca tcagtttagt ccttcgttta tttttttttt tttaactttt tggcactgct
   ttgaatttct tttggcaccg cacgcttcga gcgtgaaaat aaaattattt atgcatatac
   atagataaat acgaatatat ctatatggag tatgtaaaaa aaaaaaaagg atcc
//